Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne 09. 01. 2017 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.1/2017 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 241/2016

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 157/2015

205, 247, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287/2016

2/2017 RM PROJEDNALA žádost Mezinárodního centra duchovní obnovy Hejnice týkající se umožnění použití městského erbu na výroční turistickou známku a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 23.01.2017

3/2017 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 23.01.2017

4/2017 RM PROJEDNALA a schválila žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu stolů a židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 18. února 2017. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 23.01.2017

5/2017 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Revitalizace vybraných ploch veřejné zeleně ve městě Hejnice – IV. etapa; Areál základní školy“, kterým se stala firma OK GARDEN s. r. o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou 643.871,81,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 23.01.2017

6/2017 RM PROJEDNALAa schválila Ceník ekonomických činností města Hejnice platný od 10. ledna 2017. Ukládá tajemníkovi předat ceník pracovníkům města a pracovníkům města se ceníkem řídit. Termín: 23.01.2017

7/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK,  v čp. 387, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 23.01.2017

8/2017 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 23.01.2017

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

 

12.1.2017 9:10:21 | přečteno 238x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load