Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání RM dne 29.7.2016

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z mimořádného jednání Rady města Hejnice konaného dne 28. 7. 2016 v 9.00 hodin v kanceláři starosty města.146/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015 133, 136/2016

                 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 132/2016

147/2016 PROJEDNALAžádost nájemníka, týkající se přijetí nových členů do domácnosti žadatele a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 29. 8. 2016

148/2016 PROJEDNALAžádost týkající se zapůjčení velkokapacitního stanu, pivních setů a chemického WC na svatbu a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29. 8. 2016

149/2016 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v Nádražní ulici čp. 445 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 29. 8. 2016

150/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na rekonstrukci kanalizace v Lázeňské ulici, kterým se stala firma Silkom, s. r. o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, s nejnižší nabídkovou cenou 770.705,17 Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 29. 8. 2016

151/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se projektu chodníku na Ferdinandov s firmou S.A.W. Consulting s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, který řeší další části projektu na dešťové kanalizaci pod chodníkem. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek smlouvy o dílo. Termín: 29. 8. 2016

152/2016 PROJEDNALA doporučení Kulturní komise týkající se poskytnutí finanční dotace na Sbírku pro Amálku z prodaných vstupenek z Hejnických slavností a rozhodla se sbírku podpořit částkou 9.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 29. 8. 2016

153/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru bývalé čekárny v objektu Nádražní čp. 445 a se žádostí souhlasí na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29. 8. 2016

154/2016 PROJEDNALA žádost týkající se udělení výjimky z povinnosti napojení na městskou kanalizaci a s žádostí nesouhlasí z důvodu nemožnosti udělování výjimek ze zákona. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29. 8. 2016

155/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se akce „Rekonstrukce Základní školy Hejnice“, s firmou „ZŠ Hejnice – SYNER – SYBAN“, kterou tvoří společnosti SYNER, s. r. o., IČ: 482 92 516, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 a SYBAN, s. r. o., IČ: 254 01 343, se sídlem: 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, který řeší schválené vícepráce a méněpráce. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Termín: 29. 8. 2016

156/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v čp. 531/2 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 29. 8. 2016

157/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 303 Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29. 8. 2016

158/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v čp. 581 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29. 8. 2016

159/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk 5 v čp. 168 P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29. 8. 2016

160/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v čp. 532 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29. 8. 2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

29.7.2016 9:38:30 | přečteno 303x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load