Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 9. jednání Rady města Hejnice konaného dne 02.05.2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.83/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení

- ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015 a 73, 74, 79, 54, 55, 82/2016

- vyjímá ze sledování usnesení č.:  69, 71, 72, 75, 78, 80, 14, 56, 58, 59, 60, 68, 81/2016

84/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezóny 2016.

85/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE složení pracovní skupiny „Cestovní ruch“ na základě předložení předsedou Mgr. Bc. Petrem Kozlovským ve složení předseda, Ing. Lucie Podhorová, MSc., Ing. Kateřina Podhorová, PhDr. Jan Heinzl.

86/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu o trvalém užívání zásahového vozidla pro psovody SDH Hejnice, mezi městem Hejnice a SDH Hejnice – oddíl psovodů. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu a informovat velitele psovodů. Termín: 16.05.2016

87/2016 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 2 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 16.05.2016

88/2016 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané 30. dubna a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 16.05.2016

89/2016 PROJEDNALA žádost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor týkající se podpory akce „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ v lokalitě Poledník a Bílý Štolpich a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 16.05.2016

90/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „Výměna výplní otvorů bytových domů - ul. P. Bezruče čp. 376, Hejnice“, kterým se stala firma Oknostyl Group s.r.o., Tišnovská 305 Kuřim, s nejnižší nabídkovou cenou 307.040,- Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 16.05.2016

91/2016 PROJEDNALA  žádost týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice k umístění krytého parkovacího stání. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek pronajmout. Termín: 16.05.2016

92/2016 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrady p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16.05.2016

93/2016 PROJEDNALA situaci kolem nájemní smlouvy a trvá na svém původním rozhodnutí o neprodloužení smlouvy. Ukládá tajemníkovi informovat nájemníka. Termín: 16.05.2016

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

4.5.2016 9:28:20 | přečteno 396x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load