Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. jednání Rady města Hejnice konaného dne 18. 04. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.69/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení

- ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157, 14, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 68/2016

- vyjímá ze sledování usnesení č.: 64, 66, 67, 268/2016

70/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

71/2016 ROZHODLA ustanovit pracovní skupinu ,,Cestovní ruch“. Jmenuje předsedou skupiny Mgr. Petra Kozlovského. Ukládá předsedovi předložit seznam členů skupiny. Termín:  02.05.2016

72/2016 JMENUJE za členy školské rady při ZŠ Hejnice Ing. Lucii Podhorovou a pana Libora Juklíčka. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy a jmenované členy. Termín:  02.05.2016

73/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Základní škola Hejnice – rekonstrukce Základní školy Hejnice – inženýrská činnost“, kterým se stala firma INGkomplet s. r. o., Na Pernikářce 932/18, 160 00 Praha 6, s nejnižší nabídkovou cenou 456.170,- Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín:  02.05.2016

74/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Hejnice – pořízení zásahového vozidla pro psovody SDH Hejnice – II etapa“, kterým se stala firma AutoPartner Plus s. r. o., Londýnská 168, 460 01 Liberec, s nejnižší nabídkovou cenou 621.940,-Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou kupní smlouvu. Termín: 02.05.2016

75/2016 PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se podpory akce „Pálení vatry - čarodějnice“, konané 23. dubna a rozhodla se žádosti vyhovět částkou  3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 02.05.2016

76/2016 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informace vyřešení šetření České školní inspekce anonymní stížnosti na ZŠ Hejnice, která je odložena jako neprokazatelná.

77/2016 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informace kontroly odstraněných zjištěných nedostatků při veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice

78/2016 PROJEDNALA nabídku firmy ČEZ Prodej s. r. o,  Praha na dodávky elektrické energie pro příští období a rozhodla o přijetí nabídky na dobu 24 měsíců. Ukládá starostovi podepsat doklady o přijetí nabídky. Termín:  02.05.2016

79/2016 PROJEDNALA a souhlasí s realizací opravy komunikace na Ferdinandově technologií penetrace. Ukládá starostovi vybrat dodavatele prací. Termín:  02.05.2016

80/2016 PROJEDNALA žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Hejnice týkající se navýšení školného pro děti pro období 1. 7. až 26. 8. 2016 na částku 50,- Kč za den a rozhodla se předložit žádost k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi žádost předložit ZM.

Termín:  20.04.2016

Jaroslav Demčák, starosta

Jiří Horák,  místostarosta

 

20.4.2016 10:37:33 | přečteno 321x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load