Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 7. jednání rady města Hejnice konaného dne 05. 04. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

63/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení

- ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157, 268, 12, 14, 54 55, 56, 58, 59, 60 / 2016

- vyjímá ze sledování usnesení č.: 57, 61, 62 / 2016

64/2016 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí pravidla pro odměňování ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá radě se těmito pravidly řídit.

65/2016 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí informace o plánované propagaci Hejnic v letošním roce.

66/2016 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat tuto informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr města pozemek pronajmout. Termín:  18.04.2016

67/2016 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. 5 v čp. 168, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.  Termín:  18.04.2016

68/2016 RM PROJEDNALA žádost týkající se změny katastrálního území procházejícího pod jeho nemovitostí a rozhodla předložit žádost k projednání zastupitelstvu města. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a starostovi předložit žádost zastupitelstvu. Termín:  20.04.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

 

8.4.2016 8:53:26 | přečteno 292x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load