Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města Hejnice konaného dne 21. 3. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.53/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení

- ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157, 268, 12, 14/2016

- vyjímá ze sledování usnesení č.: 330, 49, 50, 51, 52/2016

54/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín : 20.04.2016

55/2016 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín : 20.04.2016

56/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 20.04.2016

57/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost týkající se umožnění schválení koncertu v její restauraci na nádraží v sobotu 26. března a 9. dubna 2016 do 24,00 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 04.04.2016

58/2016 PROJEDNALA žádost Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. o vnesení nepeněžitého vkladu do majetku společnosti v podobě vodárenských zařízení v majetku města a návrh smlouvy o úpisu akcií společnosti. Ukládá starostovi předložit materiály ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit tyto materiály. Termín: 20.04.2016

59/2016 PROJEDNALA žádost ORP Frýdlant o příspěvek na chod ambulance Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče Liberec, pracoviště Frýdlant. Ukládá starostovi předložit materiály ZM k projednání. Termín: 20.04.2016

60/2016 PROJEDNALA žádost příspěvkové organizace Libereckého kraje STŘEVLIK o vyjádření o chystanému stěhování organizace do Hejnic. Ukládá starostovi předložit materiály ZM k projednání. Termín: 20.04.2016

61/2016 PROJEDNALAa schválila smlouvu o výpůjčce týkající se poskytnutí městských tabletů členům rady města. Ukládá referentce majetku vypracovat smlouvy a vést evidenci zapůjčených tabletů. Termín: 04.04.2016

62/2016 PROJEDNALA odpor proti rozhodnutí o ukončení nájmu bytu od Jindřicha Trenčana. Rozhodla se žádosti vyhovět a prodloužit termín. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finanční odbor. Termín: 30.04.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

 

23.3.2016 10:50:12 | přečteno 250x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load