Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 8. 2. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.28/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/2016.

29/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2015 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM  ke schválení. Termín: 24. 2. 2016

30/2016 PROJEDNALAa schválila žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu stolů a židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 20. února 2016. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 22. 2. 2016

31/2016

PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení pronájmu pozemku p. č. 813/50 v k. ú. Hejnice ke dni 29. 2. 2016. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor. Termín: 22. 2. 2016

32/2016 PROJEDNALAa zamítla žádost, týkající se koupě pozemku zahrady p. č. 813/50 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 22. 2. 2016

33/2016 PROJEDNALA výzvu připojit město Hejnice ke kampani „Hodina země 2016“  týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 19. března 2016 a rozhodla se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit. Termín: 19. 3. 2016

34/2016 PROJEDNALA žádost obecně prospěšné společnosti Hospicové péče sv. Zdislavy Liberec týkající se poskytnutí finanční dotace na projekt „Podpora činnosti terénního hospice“ a rozhodla žádost předat k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit žádost zastupitelstvu. Termín: 24. 2. 2016

35/2016 PROJEDNALA stížnost společnosti Společenství vlastníků pro dům 537 Hejnice týkající se „Stížnosti na chování úřední osoby – zneužití pravomoci úřední osoby“ a rozhodla stížnost předat k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit stížnost zastupitelstvu a tajemníkovi odpovědět stěžovateli. Termín: 24. 2. 2016

36/2016 PROJEDNALA a rozhodla postoupit rozhodovací práva týkající se současných i budoucích soudních sporů a právních kroků ve věcech nájemních vztahů v bytových jednotkách města Hejnice starostovi města. Termín: ihned

37/2016 PROJEDNALA zhodnocení podaných žádostí o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města předložené finančním a kontrolním výborem.

38/2016 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2016. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 24. 2. 2016

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

 

10.2.2016 15:44:28 | přečteno 304x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load