Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22.jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 22. jednání Rady města Hejnice konaného dne 19. 12. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.276/2016

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

157/2015

241, 247/2016

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

205, 253, 255, /2016

277/2016

RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2016.

278/2016

RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2016.

279/2016

RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit.

Termín: 19.01.2017

280/2016

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE text Smlouvy o zřízení služebnosti č. IV-12-4014054/VB/01 LB_Hejnice ppč. 917/1, smyčka kNN mezi povinným městem Hejnice a oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IČO 24729035 na pozemku p.č. 1321/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Termín: 19.01.2017

281/2016

RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 19.01.2017

282/2016

RM PROJEDNALAžádost Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace z. s. Liberec týkající se partnerství na anketě Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec 2016 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Termín: 19.01.2017

283/2016

RM PROJEDNALAa schválila žádost na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 561 v Jizerské ulici, Hejnice, k účelu provozování autoservisu a to do 31. 12. 2021. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 19.01.2017

284/2016

RM PROJEDNALAa schválila žádost týkající se pronájmu vestibulu kina v době 31. 12. 2016 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

Termín: 19.01.2017

285/2016

RM PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy Lumar Assembly, s.r.o., Bílý Potok pod Smrkem 416, Hejnice ve výši 5.000,- Kč, který je určen na pomůcky a vybavení tříd a balíčky pro děti. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 19.01.2017

286/2016

RM PROJEDNALAa schválila návrh předsedy komise cestovního ruchu na složení této komise. A jmenuje za členy komise Ing. Lucii Podhorovou, MSc., Ing. Kateřinu Podhorovou, PhDr. Jana Heinzla a Mgr. Šárku Mazánkovou. Ukládá tajemníkovi předsedu komise informovat.

Termín: 19.01.2017

287/2016

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE cenovou přílohu pro rok 2017 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., ul. Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

Termín: 19.01.2017

Jaroslav Demčák - starosta 

Jiří Horák - místostarosta

22.12.2016 8:22:22 | přečteno 336x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load