Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. jednání Rady města Hejnice konaného dne 05. 12. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.270/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 157/2015

205, 241, 247, 253, 255/2016

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 36/2015

256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2016

271/2016 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2016. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení Termín: 14. 12. 2016

272/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

273/2016 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5046/2016 mezi budoucím oprávněným - městem Hejnice a budoucím povinným Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IČO:70891508 na pozemku p.č. 1313/2 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín: 19. 12. 2016

274/2016 RM PROJEDNALA žádost Fokusu Vysočina, Havlíčkův Brod, týkající se poskytnutí finanční dotace na zabezpečení provozu střediska Havlíčkův Brod a rozhodla se žádost nepodpořit. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 19. 12. 2016

275/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu pracovní skupiny Cestovní ruch o situaci na území města Hejnice. Ukládá starostovi předložit zprávu zastupitelstvu města. Termín 14. 12. 2016

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák -  místostarosta

7.12.2016 11:25:35 | přečteno 247x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load