Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20.  jednání Rady města Hejnice konaného dne 28. 11. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.254/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 157/2015, 205, 241, 247, 253/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 36/2015, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250/2016

255/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2017.RM PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2017. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit. Termín: 14. 12. 2016

256/2016 RM PROJEDNALA a schválila změnu „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“. Ukládá tajemníkovi pravidla aktualizovat a seznámit s nimi ředitele ZŠ. Termín: 05. 12. 2016

257/2016 RM PROJEDNALA a schválila na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat. Termín: 05. 12. 2016

258/2016 RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace. Ukládá finančnímu odboru provést kontrolu plnění náprav do 30. dubna 2017. Termín 30. 04. 2017

259/2016 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1,v čp. 533, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 05. 12. 2016

260/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ 1. Dárcem je f. KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., Stráž nad Nisou. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 05. 12. 2016

261/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ 3. Dárcem je f. KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., Stráž nad Nisou. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 05. 12. 2016

262/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ 2. Dárcem je f. KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., Stráž nad Nisou. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 05. 12. 2016

263/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se odkoupení nepotřebného majetku – rotačního zametače za částku 4.000 Kč a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 05. 12. 2016

264/2016 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v Jizerské ulici čp. 561 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 05. 12. 2016

265/2016 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 05. 12. 2016

266/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 05. 12. 2016

267/2016 RM PROJEDNALA a schválila návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit. Termín: 05. 12. 2016

268/2016 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo týkající se akce „Rekonstrukce Základní školy Hejnice“, s firmou „ZŠ Hejnice – SYNER – SYBAN“, kterou tvoří společnosti SYNER, s.r.o., IČ: 482 92 516, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 a SYBAN, s.r.o., IČ: 254 01 343, se sídlem: 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, který řeší schválené vícepráce a méněpráce. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Termín: 05. 12. 2016

269/2016 RM PROJEDNALA a schválila zřízení pro potřeby rady komisi Cestovního ruchu s platností od 1. ledna 2017. Jmenuje jejím předsedou Mgr. Bc. Petra Kozlovského a ukládá mu předložit návrh členů komise pro schválení. Ukládá tajemníkovi informovat předsedu komise a finanční odbor o vzniku komise. Termín: 05. 12. 2016

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

 

1.12.2016 10:46:29 | přečteno 301x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load