Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 2. jednání rady města Hejnice konaného dne  25. 1. 2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.16/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15/2016. Ponechává ve sledování usnesení č.: 10, 12, 14/2016. Ruší usnesení č. 5/2016.

17/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o splnění úkolů roku 2015.

18/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2015.

19/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 376, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 8. 2. 2016

20/2016 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu kina 8. března 2016 pro školní představení. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 2. 2016

21/2016 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o výpůjčce a darovací týkající se poskytnutí městských kompostérů občanům. Ukládá referentce majetku vypracovat smlouvy a vést evidenci zapůjčených kompostérů. Termín: 8. 2. 2016

22/2016

PROJEDNALA a schválila dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Ukládá starostovi smlouvu podepsat. Termín: 8. 2. 2016

23/2016 PROJEDNALA a schválila Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá tajemníkovi sazebník zveřejnit a zaměstnancům městského úřadu se jím řídit. Termín: 1. 2. 2016

24/2016 PROJEDNALA žádost o pronájem pozemku zahrady p. č. 416/7 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 8. 2. 2016

25/2016 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci turisticko-poznávacího zájezdu pro žáky 8. a 9. ročníků do Německa a rozhodla se žádost podpořit částkou 6.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 8. 2. 2016

26/2016 PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy z.s. místní organizace „Na Horní Smědé“  týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Zimního plesu“ v Bílém Potoce a rozhodla se žádost podpořit částkou 1.500 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 8. 2. 2016

27/2016 PROJEDNALA žádost Fokusu Vysočina, Havlíčkův Brod  týkající se poskytnutí finanční dotace na zabezpečení provozu střediska Pelhřimov a rozhodla se žádost nepodpořit. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 8. 2. 2016

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města
27.1.2016 11:04:10 | přečteno 322x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load