Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání Rady města Hejnice konaného dne 07.11.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.229/2016  PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015,  205/2016, vyjímá ze sledování usnesení č.: 215, 222, 223, 224, 225, 226, 227/2016. ruší  usnesení č.: 228/2016

230/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu předsedy kulturní komise o její činnosti.

231/2016 VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o postupu investičních akcí za rok 2016.

232/2016 VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

233/2016 VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2016 a výhledově v roce 2017.

234/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Ukládá řediteli PO podat zprávu o přijmutí opatření k odstranění nedostatků a tajemníkovi informovat ředitele PO. Termín: 28.11.2016

235/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.11.2016

236/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 28.11.2016

237/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1, v čp. 532, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 28.11.2016

238/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.11.2016

239/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 387, P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 28.11.2016

240/2016 PROJEDNALA A SCHVÁLILA příspěvek pro starostu a místostarostu města na používání soukromého telefonu při výkonu funkce ve výši 400,- Kč za měsíc pro každého s platností od listopadu 2016. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor. Termín: 28.11.2016

241/2016 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dodávce tepelné energie týkající se dodávání tepla organizacím z centrálního systému. Ukládá starostovi smlouvy s jednotlivými odběrateli uzavřít do konce roku 2016.

242/2016 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 8 „Nájemní smlouvy“ na malé kotelny v majetku města s firmou Czech Energy s.r.o., se sídlem Liberecká 2167/18, 466 01, Jablonec nad Nisou. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 28.11.2016

243/2016 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 9 „Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla“ s firmou Czech Energy s.r.o., se sídlem Liberecká 2167/18, 466 01, Jablonec nad Nisou. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 28.11.2016

244/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se akce „Rekonstrukce Základní školy Hejnice“, s firmou „ZŠ Hejnice – SYNER – SYBAN“, kterou tvoří společnosti SYNER, s.r.o., IČ: 482 92 516, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 a SYBAN, s.r.o., IČ: 254 01 343, se sídlem: 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7, který řeší schválené vícepráce a méněpráce. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Termín: 28.11.2016

245/2016 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se prominutí poplatku za pronájem pozemku p.p.č. 436/1 v k.ú. Hejnice, který celý rok slouží jako součást stavby „Kanalizace Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 28.11.2016

246/2016 PROJEDNALA žádost nájemníka týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu v čp. 531 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 28.11.2016

247/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu z provedené prohlídky železničních přejezdů na území města. Ukládá místostarostovi zajistit nápravné opatření podle zápisů s termínem do konce roku 2016. Termín: 28.11.2016

248/2016 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 7/2016 týkající se realizace nařízených opatření na železničních přejezdech a komunikacích a s tím související výdaje v částce do 49 000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku zapracovat do rozpočtu města. Termín: 28.11.2016

249/2016 PROJEDNALAžádost týkající se určení druhu nákladů za vývoz odpadních vod městským fekálním vozem a se žádostí souhlasí do termínu 30. června 2017. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a Středisko služeb. Termín: 28.11.2016

250/2016 PROJEDNALAreakci týkající se sdělení o nakládání s odpadními vodami ve věci nepřipojení jejího RD na veřejnou kanalizaci. Postupuje další řešení situace Vodoprávnímu úřadu Frýdlant. Ukládá tajemníkovi informovat majitelku. Termín: 28.11.2016

251/2016 VZALA NA VĚDOMÍ  zprávu tajemníka o stavu připojení občanů na veřejnou kanalizaci ve městě. Ukládá tajemníkovi předat příslušnému úřadu informace o objektech, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a majitelé nedoložili, jakým způsobem likvidují odpadní vody nebo předložili doklady o množství likvidace odpadních vod, které neodpovídají skutečné spotřebě vody v domácnosti.

252/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na část pozemku o celkové výměře 154 m2 p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice z důvodu úmrtí nájemce.

253/2016 ROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku louky p. č. 905/1, 953/10, 905/18 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zaměřit a zveřejnit. Termín: 28.11.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

10.11.2016 13:26:30 | přečteno 310x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load