Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 18. jednání Rady města Hejnice konaného dne 24.10.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.219/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015    205, 215/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 199, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218/2016

220/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty hodnotící rekreační a turistickou sezónu 2016.

221/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci vedení České spořitelny a.s. o rozhodnutí uzavřít pobočku banky v Hejnicích ke dni 1. únoru 2017.

222/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové  organizace za školní rok 2015/2016. Ukládá tajemníkovi vyžádat zprávy o činnosti MŠ. Termín: 07.11.2016

223/2016 PROJEDNALA a schválila příkazní smlouvu na přípravu a organizační zajištění celého průběhu výběrových řízení pro veřejné zakázky na projekty „Projektová dokumentace pro novostavbu mateřské školy v Hejnicích“, „Rekonstrukce mostu v Hejnicích“ s firmou Compet Consult s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 07.11.2016

224/2016 PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku p.p.č. 905/30 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr pozemek prodat zveřejnit. Termín: 07.11.2016

225/2016 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v souvislosti s projektem „Hejnice, chodník od č.p. 71 po obrat Ferdinandov“ s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 07.11.2016

226/2016 PROJEDNALAžádost týkající se reklamace pronájmu pozemku zahrádky p.č. 1083/3 a 1078/10 v k.ú. Hejnice a se žádostí částečně souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 07.11.2016

227/2016 PROJEDNALA a bere na vědomí oznámení týkající se odstoupení od nájemní smlouvy na pozemek zahrádky p.p.č. 91/1. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor. Termín: 07.11.2016

228/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 07.11.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

27.10.2016 9:07:05 | přečteno 287x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load