Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 17. jednání Rady města Hejnice konaného dne 10.10.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.203/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o stavu městské kroniky předložené kronikářkou Hejnic.

204/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

205/2016 PROJEDNALAnávrh investic na rok 2017 do budovy ČOV Hejnice předložený ředitelem FVS a.s. Frýdlant. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 14.12.2016

206/2016 PROJEDNALA žádost vydavatelství KAM po Česku týkající se dotace na podporu publikace Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska a žádost odmítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 24.10.2016

207/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

36, 157/2015

199/2016

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

196, 197, 198, 200, 201/2016

208/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o aktuální situaci nájemného, dluhů a dlužníků v městských bytech a nebytových prostorech.

209/2016 PROJEDNALA návrh vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hejnice. Ukládá starostovi předložit směrnici k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 14.12.2016

210/2016 PROJEDNALA a schválila návrh výzvy pro majitele nemovitostí, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci ve městě. Ukládá tajemníkovi zajistit distribuci dopisů.

Termín: 24.10.2016

211/2016 PROJEDNALA žádost týkající se koupě pozemku louky p.č. 953/10 v k.ú. Hejnice a se žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 24.10.2016

212/2016 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka a rozhodla se žádost podpořit částkou 3.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Termín: 24.10.2016

213/2016 PROJEDNALAžádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 24.10.2016

214/2016 PROJEDNALA žádost o dotaci Mezinárodního centra duchovní obnovy Hejnice týkající se účasti na veletrhu Regiontour 2017 v Brně s financováním v roce 2016. Ukládá starostovi předložit návrh k projednání zastupitelstvu města.

Termín: 14.12.2016

215/2016 PROJEDNALA žádost týkající se sousedských sporů u komunikace před RD žadatele. Ukládá starostovi prověřit stav a seznámit s ním radu města.

Termín: 24.10.2016

216/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 598 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

Termín: 24.10.2016

217/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 598 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 24.10.2016

218/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 24.10.2016

Jaroslav Demčák Jiří Horák

starosta místostarosta

12.10.2016 14:02:27 | přečteno 278x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load