Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání Rady města Hejnice konaného dne 26.09.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.

193/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města.

194/2016 ROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

195/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/2016

196/2016 PROJEDNALAžádost týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatelky v čp. 531/1 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku. Termín: 10.10.2016

197/2016 PROJEDNALAžádost týkající se přijetí nového člena do domácnosti žadatelky v čp. 495 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku. Termín: 10.10.2016

198/2016 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2016 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 4.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 10.10.2016

199/2016 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení služebnosti vedení, oprav a údržby elektrické přípojky  u pozemku p. č. 813/48 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 10.10.2016

200/2016 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 19. ročníku mezinárodní soutěže „Hejnický dřevorubec 2016“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 7.000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 10.10.2016

201/2016 PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 37.416,-Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 01.10.2016 do 30.06.2017. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat. Termín: 10.10.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří  Horák - místostarosta

30.9.2016 9:49:51 | přečteno 301x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load