Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání Rady města Hejnice konaného dne 12.09.2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.174/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015

PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 136, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173/2016

175/2016  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2016. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

176/2016

RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

177/2016 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 17. 9. 2016 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun.

178/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

179/2016 PROJEDNALA žádost týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2016 a s žádostí souhlasí formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

180/2016 PROJEDNALA žádost učitelů tělocviku na základní škole týkající se úpravy areálu skoku do dálky a se žádostí souhlasí v bodě pořízení ochranné sítě proti zvířatům. Ukládá finančnímu odboru proplatit výdaje na osazení sítě a místostarostovi prověřit stav odrazového prkna a tajemníkovi odpovědět žadatelům. Úpravu koulařského sektoru přenechává základní škole.

181/2016 PROJEDNALA žádost týkající se povolení využití klubovny klubu důchodců v domě čp. 617 k malé rodinné oslavě v termínu 17. září 2016 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

182/2016 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku louky p. č. 79/5 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit.

183/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se projektu „Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou Project A plus, s.r.o., Husova 591, Turnov, který řeší další části dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek smlouvy o dílo.

184/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 mandátní smlouvy týkající se projektu „Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet, s.r.o., Na Pernikářce 932/18, Praha 6 - Dejvice, který řeší další činnosti dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek smlouvy o dílo.

185/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu o poskytnutí součinností týkající se projektu „Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet, s.r.o., Na Pernikářce 932/18, Praha 6 - Dejvice, která řeší činnosti dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

186/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se projektu „Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou Project A plus, s.r.o., Husova 591, Turnov, který řeší další části dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek smlouvy o dílo.

187/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE dodatek č. 1 mandátní smlouvy týkající se projektu „Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet, s.r.o., Na Pernikářce 932/18, Praha 6 - Dejvice, který řeší další činnosti dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek smlouvy o dílo.

188/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu o poskytnutí součinností týkající se projektu „Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet, s.r.o., Na Pernikářce 932/18, Praha 6 - Dejvice, která řeší činnosti dotačního projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

189/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu a dodatek č. 1 zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Pořízení kompostérů pro město Hejnice“ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, která řeší činnosti při tomto dotačním projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

190/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvu a dodatek č.1 zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů pro město Hejnice“ s firmou Ing. David Plíštil, Ph.D., Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, která řeší činnosti při tomto dotačním projektu. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

191/2016 PROJEDNALA zprávu ředitele základní školy Hejnice o prázdninovém provozu mateřských škol ve městě a rozhodla ji předložit zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit ZM.

192/2016 PROJEDNALA žádost nakladatele Petra Poldy týkající se dotace na podporu publikace Jizerské hory včera a dnes – kniha třetí a žádost odmítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.


Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

15.9.2016 9:11:26 | přečteno 329x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load