Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 14.  jednání Rady města Hejnice konaného dne 29. 08. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.161/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015, 136/20,ruší usnesení č.: 133/2016 a vyjímá ze sledování usnesení č.: 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/2016

162/2016 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti a  chodu městského úřadu za rok 2015.

163/2016 PROJEDNALAžádost týkající se zapůjčení stanu a dvou pivních setů na rodinnou oslavu a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

164/2016 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu nebytového prostoru zubní ordinace v objektu Nádražní čp. 445 a se žádostí souhlasí na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

165/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1356/1 řeka Smědá týkající se projektu rekonstrukce mostu u autokempu s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

166/2016 PROJEDNALA žádost nájemnice týkající s přijetím nového člena do domácnosti žadatelky a k trvalému pobytu a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

167/2016 PROJEDNALA žádost spolku STATIM – BabyBox pro opuštěné děti týkající se příspěvku na rekonstrukci zařízení v liberecké nemocnici a s žádostí souhlasí formou dotace 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

168/2016 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku zahrady p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

169/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE Jednací řád rady města Hejnice s účinností od 1. září 2016.

170/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 617 Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

171/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 601 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

172/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 531 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

173/2016 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 598 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

31.8.2016 13:18:07 | přečteno 326x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load