Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. jednání Rady města Hejnice konaného dne 13.06.2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.120/2016 PROJEDNALA kontrolu usnesení - ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015 a 54, 55, 113, 114/2016 , vyjímá ze sledování usnesení č.:  79, 110, 115, 116, 118, 119/2016

121/2016 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2016.

122/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2015. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

123/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění oběma osobnostem.

124/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pachtu části pozemku p. č. 78/1 v k. ú. Hejnice k účelu zahrady a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou pachtovací smlouvu a informovat žadatele.

125/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 1430 v k. ú. Hejnice na němž stojí stánek s občerstvením žadatelky a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

126/2016 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru prodejny potravin v objektu Nádražní čp. 366 a se žádostí souhlasí na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

127/2016 PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa č. 5 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

128/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE Ceník ekonomických činností města Hejnice s účinností od 1. 7. 2016 a ukládá zaměstnancům města se tímto ceníkem řídit.

129/2016 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín u pozemků p.č. 443/2 a 1264/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

130/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek poptávkového výběrového řízení na opravu komunikace na Ferdinandově, kterým se stala firma Silkom, s. r. o., Dlouhá 3037, Frýdlant, s nejnižší nabídkovou cenou 516.590,40,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

131/2016 PROJEDNALA stížnost na nájemnici sousedního bytu týkající se bydlení ve společném domě. A rozhodla, že se jedná o sousedský spor, který mají v řešení již orgány činné v trestním řízení. Ukládá tajemníkovi stěžovatelce odpovědět.

132/2016 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2016“ a rozhodla se akci podpořit částkou 7.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

133/2016 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2016 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 4.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

15.6.2016 10:34:40 | přečteno 365x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load