Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání Rady města Hejnice konaného dne 30.05.2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.111/2016 RMPROJEDNALA kontrolu usnesení

- ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015 a 54, 55, 79, 110/2016

- vyjímá ze sledování usnesení č.:  86, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2016

112/2016 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Kulturní komise o přípravě Hejnických slavností 2016.

113/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2015. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 22.06.2016

114/2016 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE realizaci rekonstrukce venkovních přípojných míst pro karavany v autokempu Hejnice podle cenové nabídky. Ukládá místostarostovi ve věci dále jednat. Termín: 13.06.2016

115/2016 PROJEDNALAa vzala na vědomí vyjádření Mezinárodního centra duchovní obnovy v žádosti o vyřešení stavu pozemků kolem centra a dalšího směrování centra města. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 13.06.2016

116/2016 RM PROJEDNALA  žádost týkající se umístění zahradní pergoly na pozemek p. č. 766/4 v k. ú. Hejnice u domu čp. 252 a s žádostí souhlasí při dodržení stavebních předpisů. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 13.06.2016

117/2016 RM PROJEDNALA  vyjádření části obyvatel bytů v lesáckých bytovkách v Lázeňské ulici k záměru města pronajmout místo pro dočasné kryté parkovací stání.

118/2016 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu části pozemku p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice o  rozměrech 2x5 metrů na umístění přenosného parkovacího stání a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 13.06.2016

119/2016 RM PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DMCČSH Frýdlant, týkající se podpory chodu jejich zařízení na úhradu nákladů spojených s péčí o občany Hejnic a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 13.06.2016

Jaroslav Demčák  - starosta 

Jiří Horák - místostarosta

1.6.2016 8:49:46 | přečteno 315x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load