Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. jednání Rady města Hejnice konaného dne 16.05.2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.94/2016 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

95/2016 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci mistra Střediska služeb o činnosti této organizace města.

96/2016 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci vedoucího kina o činnosti této organizace města.

97/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení - ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157/2015, 54, 55, 79, 86, 91, 93/2016 - vyjímá ze sledování usnesení č.: 73, 74, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 92/2016

98/2016 RM PROJEDNALA  žádost týkající se pronájmu části pozemku p.č. 1430 v k.ú. Hejnice pod stánkem s občerstvením u koupaliště. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek pronajmout.Termín: 30.05.2016

99/2016 PROJEDNALA žádost spolku Společně pro Hejnice týkající se podpory kulturní akce Májové veselice, konané dne 21. 5. 2016 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem vybavení a bere na vědomí konání hudební produkce do 02:00 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.Termín: 30.05.2016

100/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vytvoření pracovní pozice zedníka na Středisku služeb a to na dobu určitou. Ukládá tajemníkovi místo obsadit. Termín: 30.05.2016

101/2016 RM PROJEDNALA A ODMÍTÁ nabídku vydavatelství Soukup & David na prezentaci Hejnic v nově připravované publikaci Malý Špalíček výletů – Liberecký kraj. Ukládá tajemníkovi vydavatelství informovat. Termín: 30.05.2016

102/2016 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele architektonické studie „MŠ Hejnice – Dodavatel studie nové budovy MŠ Hejnice“, kterým se stala firma Design 4 – projekty staveb, s. r. o., Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1, s nejnižší nabídkovou cenou 142.780,- Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 30.05.2016

103/2016 PROJEDNALA a schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín u pozemků p.č. 42/1, 74/4, 79/3, 79/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 30.05.2016

104/2016 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 366 Nádražní ulice Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.Termín: 30.05.2016 

105/2016 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 1 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 30.05.2016

106/2016 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 7 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 30.05.2016

107/2016 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 9 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadateleTermín: 30.05.2016

108/2016 RM PROJEDNALA  žádost týkající se pachtu části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Hejnice pro účely zahrádky. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek propachtovat.Termín: 30.05.2016

109/2016 RM PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice - Ferdinandov týkající se podpory akce „Dětský karneval – Den dětí“ konané 4. června a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 1.000 Kč a cenami pro děti. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.Termín: 30.05.2016

110/2016 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb s názvem „Veřejná sbírka pro Amálku“ jako podporu Hejnických slavností 2016 pokladničkovým systémem.Termín: 30.05.2016

Jaroslav Demčák  - starosta 

Jiří Horák -  místostarosta

18.5.2016 14:29:03 | přečteno 347x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load