Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne  11.1.2016 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.1/2016 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 331 a 332/2015. Ponechává ve sledování usnesení č.: 36, 157, 268 a 330/2015.

2/2016 RM PROJEDNALA a schválila plán práce RM pro rok 2016.

3/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2015. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit. Termín: 25.1.2016

4/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost týkající se umožnění schválení koncertu v její restauraci na nádraží v sobotu 23. ledna 2016 do 24,00 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 25.1.2016

5/2016 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zrušení žádosti o pronájem pozemku zahrádky p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice. Dále žádost o zrušení pronájmu pozemku p. č. 793/6 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout pozemek p. č. 793/6 zveřejnit. Termín: 25.1.2016

6/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu pozemku zahrádky p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice o výměře 150 m2 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 25.1.2016

7/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se použití znaku města pro vědecké účely. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25.1.2016

8/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost firmy AF-CITYPLAN s.r.o. Liberec, týkající se umístění informační tabule „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ na pozemek města p. č. 765/40 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25.1.2016

9/2016 RM PROJEDNALA a schválila žádost finančního odboru MěÚ Hejnice týkající se odpisu pohledávek za nevrácené knihy v městské knihovně v celkové hodnotě 1 817,- Kč z důvodu nevymahatelnosti a prominutí pohledávky za nevrácené knihy v celkové hodnotě 1 817,- Kč z důvodu úmrtí dlužníka. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 25.1.2016

10/2016 RM PROJEDNALA žádost Centra pro zdravotně postižené  Libereckého kraje týkající se finanční dotace na rok 2016 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit.  Termín: 25.1.2016

11/2016 RM PROJEDNALA žádost týkající se přístupu na pozemky zahrádek ve městě. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 25.1.2016

12/2016 RM PROJEDNALA žádost týkající se opravy problému dešťové kanalizace vedle jeho nemovitosti. Ukládá starostovi stav prověřit a ve věci dále jednat. Termín: 25.1.2016

13/2016 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce mostu u autokempu v Hejnicích, kterým se stala firma S.A.W. Consulting s. r. o. Prašná 2324, Varnsdorf. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 25.1.2016

14/2016 RM PROJEDNALA a schválila záměr města odkoupit pozemek pod komunikací ve městě od firmy DOLPEK. Ukládá starostovi majitele kontaktovat. Termín: 25.1.2016

15/2016 RM PROJEDNALA a schválila záměr města uskutečnit besedy s občany na téma „Připojení RD ke kanalizaci v Hejnicích“ v kině ve čtvrtek 28. ledna 2016 a na Ferdinandově u Cimpla v pátek 29. ledna 2016 od 18 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat veřejnost. Termín: 25.1.2016

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

18.1.2016 15:10:22 | přečteno 349x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load