Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. jednání rady města Hejnice konaného dne 7. 12. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.317/2015  RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 316, 206/2015. PRODLUŽUJE termín usn. č.: 302, 312, 313, 314/2015.

318/2015  PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2015. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2015

319/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

320/2015  PROJEDNALA  Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné od roku 2016. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

321/2015  PROJEDNALA nabídku Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace z. s., Liberec na spolupráci ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 12. 2015

322/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost, týkající se umožnění schválení koncertu v její restauraci. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 21. 12. 2015

323/2015  PROJEDNALA a schválila dodatek č. 3 smlouvy o nájmu technického zařízení – čistírna odpadních vod a kanalizace Hejnice s firmou Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, týkající se pronájmu nově vybudované části kanalizace ve městě. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě podepsat. Termín: 21. 12. 2015

324/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v čp. 532, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 21. 12. 2015

325/2015  PROJEDNALA a schválila žádost o výměnu bytů  v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatele. Termín: 21. 12. 2015

326/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 531, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 21. 12. 2015

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák  -   místostarosta

9.12.2015 15:41:08 | přečteno 556x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load