Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20. jednání rady města Hejnice konaného dne  30.11.2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.299/2015  RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 282, 277, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 249, 225, 266/2015. Prodlužuje termín usn.č.: 296/2015.

300/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2016.

301/2015  PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2015.

302/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtový výhled let 2016 - 2018. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.Termín: zveřejnění: ihned, předložit ZM: 16.12.2015

303/2015  PROJEDNALA a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 21510, ev. číslo objednavatele: 87-3/2015 s firmou JSS, spol. s r. o., ul. Selská 517, 460 01 Liberec ve věci víceprací a méněprací spojených s rekonstrukcí budov základní školy. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě podepsat. Termín: 7.12.2015

304/2015  PROJEDNALA a schválila poptávkové řízení na dodavatele doplňkových prací u rekonstrukce objektů ZŠ Hejnice, kterým se stala firma JSS, spol. s r. o., ul. Selská 517, 460 01 Liberec. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 7.12.2015

305/2015  PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice týkající se použití dotace 56.000,- Kč z rozpočtu p.o. na opravu chladícího zařízení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 7.12.2015

306/2015  PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy Hejnice týkající se převodu finančních prostředků ve výši 70.000,- Kč z rezervního fondu školy do fondu reprodukce investičního majetku za účelem pořízení systému generálního klíče ve školních budovách. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 7.12.2015

307/2015  PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro základní školu. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 7.12.2015

308/2015  PROJEDNALA a schválila žádost o schválení finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, určený výhradně pro MŠ 1. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ a MŠ informovat. Termín: 7.12.2015

309/2015  PROJEDNALA a schválila přílohu č.2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu, Personální potřebu zaměstnanců MěÚ a organizací MěÚ od 1. 1. 2016. Ukládá tajemníkovi přílohu zapracovat do Organizačního řádu. Termín: 7.12.2015

310/2015  PROJEDNALA a schválila dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání náhrady za honební pozemky, přičleněné do vlastní honitby Lesů ČR, s.p. mezi nimi a vlastníkem pozemků Městem Hejnice. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě podepsat. Termín: 7.12.2015

311/2015  PROJEDNALA a schválila návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit. Termín: 7.12.2015

312/2015  PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 16.12.2015

313/2015  PROJEDNALA  a vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pozemek  p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat tuto informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr města uvedený pozemek pronajmout. Termín: 7.12.2015

314/2015  PROJEDNALA návrh směny části pozemků p.č. 1722/3 v majetku Města Hejnice a p.č. 1723/1. Ukládá tajemníkovi záměr města návrhu směny pozemků zveřejnit a starostovi předložit návrh směny ZM ke schválení. Termín: 16.12.2015

315/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č. 6 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 7.12.2015

316/2015  PROJEDNALA a zamítla žádost o dotaci na žáky navštěvující liberecké základní školy od města Liberec. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7.12.2015

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

2.12.2015 11:12:12 | přečteno 511x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load