Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání RM

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání rady města Hejnice konaného dne  9.11.2015 v 16.30 hodin v kanceláři starosty města.282/2015  RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.271, 276, 278, 279, 281/2015. Ruší usn.č. 275/2015. Prodlužuje termín usn.č. 277/2015.

283/2015 VZALA NA VĚDOMÍ  informaci zástupce České spořitelny o možnosti využití volných finančních prostředků.

284/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu předsedy kulturní komise o její činnosti.

285/2015  VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o postupu investičních akcí za rok 2015.

286/2015 VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

287/2015  VZALA NA VĚDOMÍ  informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. za rok 2015 a výhledově v roce 2016.

288/2015  PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy se SFŽP o poskytnutí podpory na akci „Svážíme bioodpad z města Hejnice z OP ŽP. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Termín: 30. 11. 2015

289/2015  PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy s Libereckým krajem o poskytnutí 2. části účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Termín: 30. 11. 2015

290/2015  PROJEDNALA a schválila finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 28.310,-Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 12. 11. 2015 do 30. 6. 2016. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

Termín: 30. 11. 2015

291/2015  PROJEDNALA a schválila žádost finančního odboru MěÚ Hejnice týkající se vyřazení dlužného poplatku za hlášení v místním rozhlase ve výši 200,- Kč y z důvodu vyšších nákladů na soudní výlohy. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor. Termín: 30. 11. 2015

292/201  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 593, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 30. 11. 2015

293/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, v čp. 387, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30. 11. 2015

294/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, č. 1 v čp. 376, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30. 11. 2015

295/2015  PROJEDNALA žádost týkající se prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 5 Jizerská ulice a s žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 30. 11. 2015

296/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomízprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Ukládá řediteli PO podat zprávu o přijmutí opatření k odstranění nedostatků a tajemníkovi informovat ředitele PO. Termín: 30. 11. 2015

297/2015  PROJEDNALA a schválila přílohu č. 2 „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“. Ukládá tajemníkovi přílohu aktualizovat. Termín: 30. 11. 2015

298/2015  PROJEDNALA a schválila na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat. Termín: 30. 11. 2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

13.11.2015 9:50:15 | přečteno 490x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load