Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 18. jednání rady města Hejnice konaného dne  26.10.2015 ve 14.00 hodin v kanceláři starosty města.271/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 172, 252, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 269, 270/2015. Ponechává ve sledování: 36, 156, 157, 206, 225, 249, 266, 267, 268/2015. 

272/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

273/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty hodnotící rekreační a turistickou sezónu 2015.

274/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města.

275/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 593, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.   Termín: 9.11.2015

276/2015 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa č.18  v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9.11.2015

277/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu „Město Hejnice – Revitalizace sídliště“, kterým se stala firma INPOS-PROJEKT s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 07  Liberec 3, s nejnižší nabídkovou cenou 469.700,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 9.11.2015

278/2015 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na zhotovitele injektáže domu čp. 96 Klášterní ulice, kterým se stala firma FEZEKA s.r.o., Novina 2, 460 01 Kryštofovo údolí. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 9.11.2015

279/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost firmy OKNOSTYL group s.r.o. Kuřim týkající se posouzení výše smluvní pokuty při realizaci zakázky „Výměna výplní otvorů bytových domů Hejnice“. Rozhodla výši pokuty nadále uplatňovat. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 9.11.2015

280/2015 RM PROJEDNALA žádost týkající se koupě části pozemku pro potřeby realizace zahrady p.č. 310/1 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 9.11.2015

281/2015 RM PROJEDNALA stížnost týkající se stavu komunikaci po kanalizaci u domu. Ukládá starostovi stav prověřit a žadatelům odpovědět. Termín: 9.11.2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

29.10.2015 8:32:41 | přečteno 655x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load