Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Místní poplatek ze psů

Základní informace

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Poplatek ze psů starších tří měsíců, platí držitel psa. Finanční odbor vede evidenci psů, provádí přihlášení a odhlášení psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo v Hejnicích.

Podmínky a postup řešení

Držitel psa (poplatník) přihlašuje a odhlašuje psa osobně na finančním odboru MěÚ Hejnice.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dále je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své jméno (název), bydliště (sídlo organizace), datum narození (IČO), poživatel důchodu všechny svoje důchody. Podle sdělených údajů bude poplatníkovi vyměřen místní poplatek.
Jestliže přestal být poplatník držitelem psa, nebo změnil místo trvalého pobytu, prokáže tuto skutečnost na MěÚ Hejnice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Saša Humpoláková - sasa.humpolakova@mestohejnice.cz
Telefon: 483  034 508
Městský úřad - 2. patro - pokladna

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pro přihlášení psa:

- platný občanský průkaz držitele psa
- poživatel důchodu důchodový výměr
- osoba se zdravotním postižením průkaz ZTP nebo ZTP/P
- očkovací průkaz psa

Pro odhlášení psa:

- potvrzení o utracení, úhynu psa, o přestěhování majitele psa
- evidenční známku k vrácení

Poplatky

Sazba poplatků ročně:

Sazby poplatků za psy a podmínky plateb se řídí "Obecně závaznou vyhláškou města Hejnice o místním poplatku ze psů".
Znění vyhlášky je k nahlédnutí zde.

5.2.2010 11:27:48 | přečteno 3000x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load