Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Postup proti neplatičům v nájemních bytech

Jedná se o stanovené postupy města Hejnice jako pronajímatele (vlastníka) bytů (domů) v případě, kdy nájemce neplatí řádně a včas nájemné, zálohy za služby spojené s užíváním bytu nebo včas nezaplatí nedoplatek z ročního vyúčtování záloh za služby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněný jednat je nájemce (osoba, na níž zní nájemní smlouva); u manželů platí, že jedná kterýkoli z manželů. Jednat může i jiná osoba, která uhradí dluh za nájemce (např. rodič, bratr, druh apod.) - takový úkon (zaplacení dluhu) nezakládá nárok na ("přepsání") uzavření nájemní smlouvy k předmětnému bytu.

Postup města proti neplatičům

Při nezaplacení částky měsíčního nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, následuje písemná upomínka majitele bytu nájemci.
Pokud nejsou zaplaceny tři měsíční částky za nájemné a služby, případně není v termínu uhrazeno roční vyúčtování za poskytované služby, následuje výpověď z nájmu bytu, s tříměsíční výpovědní lhůtou daná pronajímatelem.
U nájemců, kteří mají smlouvu na dobu určitou je také možnost, že s nimi v případě problémů s placením nájemného a služeb, nebude uzavřena nová nájemní smlouva a tudíž budou muset nájemní byt opustit.
Dlužné nájemné bude po dlužnících vymáháno soudně a to i za období, kdy již byt užívají protiprávně, po výpovědi či skončení nájemní smlouvy.
Při nepředání bytu po skončení nájemní smlouvy či výpovědní lhůty následuje okamžité podání návrhu k soudu na soudní vyklizení bytu - exekuci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

V prvním případě je nejjednodušší způsob dlužné nájemné zaplatit, ať již hotově na Pokladně Městského úřadu nebo převodem, případně poštovní složenkou. Číslo účtu a další potřebná data sdělí Městský úřad.
V případě, že dlužník nemá možnost uhradit svůj dluh celý najednou, je možnost si při osobním jednání na Městském úřadě domluvit případný splátkový kalendář na dlužnou částku.
Hrazením dlužného nájemného nezaniká povinnost platit řádné měsíční nájemné za byt a služby s ním spojené.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Lenka Zoreníková - lenka.zorenikova@mestohejnice.cz tel. 483 034 010
Městský úřad Hejnice

4.2.2010 13:45:53 | přečteno 3900x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load