Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Participativní rozpočet

V rámci zapojení veřejnosti do fungování města připravujeme pro rok 2023 participativní rozpočet. Jedná se o možnost veřejnosti navrhnout a odhlasovat a následně realizovat své nápady na zlepšení veřejného prostoru v Hejnicích. Pro následující tento rok jsme vyčlenili částku 200.000,- Kč, která bude rozdělena mezi vítězné návrhy.

Postup je takový, že nejdřív je potřeba nápad, námět, myšlenku podat na městský úřad, musí být finančně náročná max do 50% alokované částky. Následně rada města návrhy vyhodnotí a rozhodne, které pošle do hlasování veřejnosti. Podle výsledku hlasování bude sestaven žebříček, podle kterého budou jednotlivé akce realizovány.

Pro další informace a s případnými dotazy se obracejte na Jaroslava Demčáka, tel. 777 682 274, jaroslav.demcak@mestohejnice.cz

ikona souboruPravidla participativního rozpočtu


Rok 2023


Participativní část rozpočtu - pravidla

1. Návrhy:

a) nesmí porušovat platné právní předpisy ČR a EU

b) musí být podávány na investiční a neinvestiční akce

c) náklady na realizaci nesmí překročit 50 % celkové částky stanovené k rozdělení (participativní části rozpočtu)

d) investiční a neinvestiční akce musí být realizovány ve veřejném prostoru (veřejných prostranstvích) na území města Hejnice

e) investiční a neinvestiční akcí se rozumí provedení stavební nebo jiné činnosti vedoucí k pořízení nového či zhodnocení stávajícího movitého nebo nemovitého majetku města Hejnice

f)  součástí návrhu musí být orientační rozpočet návrhu – pozor na DPH, město jej musí platit


2. Město zveřejní výzvu k podání návrhů:

a) na internetových stránkách města

b) v Hejnickém zpravodaji

c) na úředních deskách

d) na výlepových plochách

e) v městském rozhlase

termín: do 22. prosince 2022


3. Návrhy mohou občané posílat:

a) písemně na adresu: Městský úřad Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice

b) e-mailem na adresu: info@mestohejnice.cz

c) osobně na podatelně Městského úřadu Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice

d) datovou schránkou na město Hejnice - 6rsbedk

navrhovatel musí uvést své jméno, bydliště a telefon či e-mail, popř. číslo datové schránky

termín: do 1. března 2023


4. Došlé návrhy posoudí Rada města z hlediska:

a) majetkových vztahů

b) finanční náročnosti

c) právních předpisů

d) možného technického řešení

e) termínu realizace

f) plánování a budoucnosti města

a rozhodne o zařazení návrhů do ankety.

termín: do 7. března 2023


5. Oznámení o konání ankety a představení (seznam) návrhů, které jsou do ní zařazeny, bude zveřejněno:

a) na internetových stránkách města

b) v městském rozhlase

c) na úředních deskách

d) na výlepových plochách

termín: do 13. března 2023


6. Anketa proběhne na podatelně Městského úřadu Hejnice, Nádražní 521 – v anketě mohou hlasovat občané města Hejnice, kteří jsou k prvnímu dni hlasování starší 15 let, po předložení platného průkazu totožnosti; po ověření způsobilosti hlasovat obdrží hlasující anketní lístek označený razítkem města; hlasující označí na anketním lístku jeden návrh a vhodí jej do zapečetěné hlasovací schránky; anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný; hlasovací schránku otevře a sčítání hlasů pro jednotlivé návrhy provede rada města.

termín: do 8. dubna 2023


7. Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Hejnice zastupitelé odsouhlasí realizaci projektů – projekty budou seřazeny podle počtu hlasů až do celkové částky určené k rozdělení (participativní části rozpočtu). V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je z vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí los.

termín: do 19. dubna 2023


22.12.2016 8:05:49 | přečteno 3759x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load