Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS

1. Oficiální název
Město Hejnice

2. Důvod a způsob založení
Město Hejnice (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníka, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 o obcích).

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
Městský úřad Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail pro oficiální korespondenci: info@mestohejnice.cz

Datová schránka ID: 6rsbedk

5. Bankovní spojení
984938359/0800

6. IČ města
00262803

7. DIČ
Město Hejnice je plátcem DPH.
CZ00262803

8. Rozpočet

9. Žádost o informace
místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí
Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny Městského úřadu.

Dále písemně na adresu úřadu:
Městský úřad Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice

Další možností získání informací dle zák. č. 106/1999 Sb. je elektronická pošta na e-mailovou adresu podatelny - info@mestohejnice.cz

10. Příjem žádosti a další podání
kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny městského úřadu na adrese: Městský úřad, Nádražní 521, 463 62 Hejnice. Další možností pro podání je elektronická pošta s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu: info@mestohejnice.cz

11. Opravné prostředky
místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

Městský úřad Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem s elektronickým podpisem na elektronickou adresu: info@mestohejnice.cz

12. Formuláře

13. Řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech
Jmenované zákony jsou k dispozici na Městském úřadě Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice

15. Sazebník náhrad za poskytování informací

ikona souboruSazebník náhrad - aktuální, pro rok 2020

16. Požadované informace

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2007
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2008
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2009
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2010
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2011
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2012
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2013
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2014
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2015
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2016
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2017
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2018
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2019
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2020
ikona souboruvýroční zpráva za rok 2021

ikona souboruvýroční zpráva za rok 2022

17. Organizace města
Příspěvkové organizace zřízené městem Hejnice

19.2.2008 10:23:12 - aktualizováno 31.1.2023 12:07:18 | přečteno 9457x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load