Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Formuláře

Možnost stažení či vyplnění různých formulářů používaných na MěÚ

Nejpoužívanější formuláře

Formulář žádosti o jakoukoliv dotaci a příspěvek mimo Grantový program města

ikona souboruZávěrečná zpráva o realizaci projektu
ikona souboruZávěrečná zpráva o realizaci projektu

ikona souboruZávěrečné vyúčtování projektu
ikona souboruZávěrečné vyúčtování projektu

ikona souboruProhlášení žadatele o podpoře de minimis
ikona souboruProhlášení žadatele o podpoře de minimisFormulář žádosti o příspěvek z rozpočtu Města Hejnice subjektům působícím v Hejnicích v oblasti školství, kultury a sportu - Grantový program na začátku roku.

ikona souboruFormulář žádosti o dotaci
ikona souboruFormulář žádosti o dotaci

ikona souboruZávěrečná zpráva o realizaci projektu
ikona souboruZávěrečná zpráva o realizaci projektu

ikona souboruZávěrečné vyúčtování projektu
ikona souboruZávěrečné vyúčtování projektu

ikona souboruProhlášení žadatele o podpoře de minimis
ikona souboruProhlášení žadatele o podpoře de minimisFormulář žádosti o byt v majetku Města Hejnice

ikona souboruFormulář žádosti o byt
ikona souboruFormulář žádosti o byt


Formulář žádosti o splátkový kalendář vůči městu (nájemné, poplatky, apod.)


Formulář žádosti o pronájem stání v garážích čp. 5 Jizerské ulice

Formulář žádosti o pronájem nebytového prostoru v majetku města Hejnice

Formulář žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les

ikona souboruFormulář povolení kácení stromů
ikona souboruFormulář povolení kácení stromů


Formulář žádosti o nahlédnutí do Registru oznámení veřejných funkcionářů

ikona souboruFormulář žádosti o nahlédnutí
ikona souboruFormulář žádosti o nahlédnutí


Další formuláře podle odborů na MěÚ Hejnice:

Stavební úřad

ikona souboruOhlášení stavby
ikona souboruOhlášení stavby

ikona souboruSpolečné oznámení záměru

ikona souboruNávrh změny územního plánu města
ikona souboruNávrh změny územního plánu města

ikona souboruOhlášení stavebních prací v důsledku živelní pohromy 08 10
ikona souboruOhlášení stavebních prací v důsledku živelní pohromy 08 10

ikona souboruOhlášení dokončení stavby

ikona souboruŽádost o přidělení čísla domu

ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

ikona souboruOznámení odstranění stavby
ikona souboruOznámení odstranění stavby

ikona souboruOznámení záměru

ikona souboruOznámení změny užívání stavby
ikona souboruOznámení změny užívání stavby

ikona souboruPodklady ke kolaudaci seznam
ikona souboruPodklady ke kolaudaci seznam

ikona souboruŽádost na SÚ k osvědčení stavby
ikona souboruŽádost na SÚ k osvědčení stavby

ikona souboruŽádost o kolaudační souhlas
ikona souboruŽádost o kolaudační souhlas

ikona souboruŽádost o povolení připojení komunikace jiný objekt
ikona souboruŽádost o povolení připojení komunikace jiný objekt


ikona souboruŽádost o povolení výjimky z OTP
ikona souboruŽádost o povolení výjimky z OTP

ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro uložení sítí
ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro uložení sítí

ikona souboruŽádost o stavební povolení
ikona souboruŽádost o stavební povolení

ikona souboruŽádost o vyjádření k dělení pozemků
ikona souboruŽádost o vyjádření k dělení pozemků

ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyikona souboruŽádost o vydání společného povolení

ikona souboruOznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
ikona souboruOznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

ikona souboruŽádost o předčasné užívání stavby
ikona souboruŽádost o předčasné užívání stavby

ikona souboru

Žádost o vydání rozhodnutí i změně vlivu užívání stavby na území


Správní odbor - matrika

ikona souboruŽádost změna jména po rozvodu / po 6 měsících od PM
ikona souboruŽádost změna jména po rozvodu / po 6 měsících od PM

ikona souboruŽádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
ikona souboruŽádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

ikona souboruOznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení 
ikona souboruOznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení

ikona souboruŽádost o snoubenců o povolení uzavřít manželství
ikona souboruŽádost o snoubenců o povolení uzavřít manželství

ikona souboruŽádost o vydání matričního dokladuFinanční odbor - pokladna (odpady)
11.12.2008 10:30:42 | přečteno 9082x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load