Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pronájem městského bytu

Město Hejnice pronajímá byty, které mají smluvní nájemné, na dobu určitou s možností prodloužení.
Minimální výše smluvního nájemného je určena usnesením Rady města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, která je ve věku min. 18 let.

Podmínky a postup řešení

Zájemce má možnost podat žádost o pronájem bytu a to za splnění stanovených podmínek:
- dovršil minimálního věku 18 let
- žadatel a jeho partner nejsou vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti, ve které se nachází alespoň 1 bytová jednotka
- žadatel ani jeho partner nesmí mít ani výlučné, ani společné odvozené právo k bytu (nájem, společný nájem, právo vlastnické, právo z věcného břemene apod.)
- žadatel ani jeho rodinní příslušníci, kteří s ním žijí ve společné domácnosti nebo se s ním budou stěhovat do městského bytu, nesmí mít k datu přidělení bytu žádné nesplněné závazky vůči Městu
- nebude-li žadateli vyhověno (nájem bytu se neuskuteční) do 1 roku od podání žádosti, je žadatel povinen žádost obnovit, jinak přestane být evidován v seznamu uchazečů o byt.

Kritéria k nimž se zejména přihlíží při přidělování bytu

  • žadatelé bydlící nebo pracující trvale ve městě Hejnice
  • žadatelé, kteří jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Hejnice a prokáží, že tento byt je pro ně nevyhovující z hlediska zdravotního, stavebně-technické závady, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství a jsou-li společnými nájemci bytu
  • žadatelé, kteří jsou nájemci městského bytu a mají zájem o nájem bytu s větší obytnou plochou
  • termín podání žádosti
  • doba trvalého pobytu v Hejnicích
  • společně posuzované osoby s žadatelem, stav
  • současné bytové poměry

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o pronájem městského bytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Saša Humpoláková - sasa.humpolakova@mestohejnice.cz
Městský úřad - 2. patro - pokladna

Formuláře

Formulář ke stažení:
ikona souboruŽádost o byt
ikona souboruŽádost o byt

4.2.2010 11:25:03 | přečteno 12975x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load