Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Přechod nájmu bytu

Jedná se o přechod nájmu městského bytu v případě úmrtí nájemce nebo trvalého opuštění společné domácnosti nájemcem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, která vedla společnou domácnost s nájemcem a může prokázat splnění podmínek zákona.

Podmínky a postup řešení

Podmínky přechodu nájmu bytu upravuje občanský zákoník v ustanoveních §§ 706-709. Zákon výslovně vyžaduje, aby osoby, které upatňují právo k přechodu nájmu bytu prokázaly splnění podmínek.
Jestliže nájemce zemře nebo trvale opustí společnou domácnost a nejedná-li se o byt ve společném nájmu manželi stávají se nájemci:
1) jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti nebo trvalého opuštění domácnosti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
2) nájemci se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí nebo trvalým opuštěním společné domácnosti a nemají vlastní byt.

Postup

Vyplnit žádost, vč. zajištění potvrzení správce domu, čestného prohlášení o pravdivosti údajů a o tom, že osoba uplatňující si právo z přechodu nájmu nemá vlastní byt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním vyplněné a potvrzené žádosti, aby město vzalo na vědomí přechod nájmu bytu, na městském úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Saša Humpoláková - sasa.humpolakova@mestohejnice.cz
Městský úřad - 2. patro - pokladna

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost, která musí mimo jiné obsahovat:
- potvrzení správce domu
- v případě úmrtí dosavadního nájemce kopii úmrtního listu
- v případě odstěhování dosavadního nájemce vyplněné a podepsané (ověřené podpisy) oznámení o trvalém opuštění domácnosti, dále v případě, že se nájemnce odstěhoval mimo město Hejnice doložit ještě potvrzení o změně trvalého pobytu
- případně doklady, kterými lze prokázat příbuzenský vztah

4.2.2010 11:08:42 | přečteno 3394x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load