Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 25.2.2004

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 25.2.2004
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

1/2004 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 62/2000, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 90/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 63, 75, 78, 82, 86, 88, 89, 91/2003
- z důvodu oznámení odstoupení od požadované koupě ruší usnesení číslo: 66/2003

2/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpis příjmů a výdajů do jednotlivých kapitol rozpočtu města Hejnice na rok 2004.

3/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu činnosti orgánů města, časový a obsahový plán Zastupitelstva města Hejnice.

4/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce finančního výboru pro rok 2004.

5/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2004.

6/2004 VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku města Hejnice číslo 1/2004,
Požární řád města Hejnice. Ukládá starostovi vydanou vyhlášku vyhlásit.

7/2004 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 810/5 v k.ú. Hejnice o výměře 75 m2 společnosti M + S spol. s r.o., se sídlem 463 62 Hejnice Lázeňská 373, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

8/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření číslo 1 na opravu následků požáru obytného domu ve Ferdinandově čp. 274 s výší nákladů 400 tisíc Kč. Ukládá starostovi opravu zajistit.

9/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření číslo 2 pro podíl města Hejnice ve výši do 100 tisíc Kč na zřízení vysílače TV PRIMA firmou PROFI-INVEST a.s. Ukládá starostovi účast na realizaci vysílače zajistit.

10/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE úpravu směrné části územně plánovací dokumentace části pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Hejnice na plochu pro parkoviště.

11/2004 BERE NA VĚDOMÍ postup ve výstavbě 35 bytových jednotek, zpracování projektové dokumentace ve výši 550 tisíc Kč a podání žádosti o dotaci MMR s tím, že celkové náklady schválené usnesením ZM č. 86/2003 nebudou dotčeny.

12/2004 BERE NA VĚDOMÍ zadání zpracování projektové dokumentace na kanalizaci Ferdinandov - Hejnice ve výši 360 tisíc Kč nutné pro podání žádosti o dotaci MŽP s tím, že celkové náklady schválené usnesením ZM č. 82/2003 nebudou dotčeny.

13/2004 SCHVALUJE uskutečněný převod pozemků, určených k výstavbě nebo k realizaci zeleně, z vlastnictví státu na list vlastnictví města Hejnice, uskutečněný na základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1009990341 uzavřené mezi PF ČR a městem Hejnice.

15.2.2007 19:26:49 | přečteno 932x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load