Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Mimořádné jednání dne 23.10.2002

U S N E S E N Í

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hejnice,
konaného dne 23.10.2002 v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

Zastupitelstvo města :

53/2002 SCHVALUJE finanční částku ve výši 3 miliony korun, včetně poskytnuté státní dotace ve výši 1,8 milionu korun, na financování odstraňování povodňových škod vzniklých na lávkách a vodoteči na území města Hejnice. Ukládá starostovi odstranění škod realizovat.

54/2002 PROJEDNALO žádost firmy Adapto s.r.o. o prominutí částky penále za nedodržení termínu dokončení firmou prováděné rekonstrukce objektu domu čp. 366 stanovené smlouvou. ROZHODLO prodloužit termín dokončení rekonstrukce do 31.10.2002 Ukládá starostovi realizovat.

55/2002 SCHVALUJE finanční částku do výše 100 tisíc korun na výměnu oken napadených plísní v obytném domě čp. 495. Ukládá starostovi výměnu zajistit.

Neplatnost usnesení ZM č. 54/2002

USNESENÍ 54/2002

o prominutí penále a prodloužení termínu rekonstrukce čp. 366 se pozastavuje a rozhodnutí odkládá do příštího jednání ZM.
Odůvodnění: Zastupitestvo bylo tajemníkem mylně informováno o způsobu hlasování. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů ZM (§ 87 zákona o obcích).

15.2.2007 18:53:48 | přečteno 778x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load