Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7.jednání

2.4.2007

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2. 4. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

82/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 72, 75, 76, 77, 78, 79/2007.
Prodlužuje termín usn.č. 43 a 80/2007 do 16.4.2007.

83/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o investičních akcích města.

84/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o stavu městské kroniky.

85/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o bezpečnostní situaci na území města, ukládá starostovi předložit zprávu o bezpečnostní situaci ve městě ZM. Termín: 25.4.2007

86/2007 PROJEDNALA připomínky manželů Svobodových, týkajících se rušení nočního klidu v Klášterní ulici a uznala je jako opodstatněné. Ukládá starostovi jednat s velitelem Policie ČR v Hejnicích o řešení problému, ukládá tajemníkovi manželům Svobodovým odpovědět. Termín: 16.4.2007

87/2007 PROJEDNALA žádost místní organizace Červeného kříže o možnost uskutečnit svou valnou hromadu v prostorách klubu důchodců a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 16.4.2007

88/2007 PROJEDNALA žádost SRP MŠ Zvoneček, SRPDŠ při ZŠ Hejnice a SRPŠ SŠL Hejnice o poskytnutí prostor městského kina v Hejnicích dne 3.4.2007 od 15:30 hodin pro účely uspořádání kulturní akce „Děti učitelům“a s poskytnutím prostor souhlasí. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci školských zařízení, prostory kina budou poskytnuty zdarma. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.4.2007

89/2007 PROJEDNALA žádost slečny Ivety Formánkové, týkající se pronajmutí městského bytu v čp. 168 v užívání slečny Ivety Formánkové panu Jiřímu Schejbalovi na dobu nejdéle 1 roku a s pronájmem souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 16.4.2007

90/2007 PROJEDNALA žádost pana Petra Grima, týkající se pronajmutí městského bytu v čp. 598 v užívání pana Petra Grima panu Pavlu Juklíčkovi na dobu nejdéle 1 roku a s pronájmem souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.4.2007

91/2007 PROJEDNALA žádost manželů Bulíčkových, Dankaničových, Hasilových a Brennerových o opravu přístupové komunikace v majetku města a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi zahrnout opravu do návrhu investičních akcí na rok 2008. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.4.2007

92/2007 PROJEDNALA žádost manželů Bulíčkových o odkoupení pozemkové parcely č. 936/13 ve vlastnictví města Hejnice a konstatuje, že parcela tohoto čísla v k.ú.Hejnice neexistuje, proto žádost odložila. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 16.4.2007

93/2007 PROJEDNALA nabídku Libereckého deníku spojenou s propagační akcí dne 17.4.2007 v Hejnicích ve formě placené inzerce na stránkách speciálního čísla vydaného pro tento den a nabídku zamítla. Ukládá starostovi Liberecký deník informovat. Termín: 16.4.2007

94/2007 PROJEDNALA a bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti v oblasti podávání informací“ v roce 2006. Ukládá tajemníkovi zprávu zveřejnit. Termín: 16.4.2007

95/2007 POVĚŘUJE tajemníka úřadu přepracováním organizačního řádu v souladu se současným stavem.

12.12.2007 16:26:14 | přečteno 1994x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load