Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6.jednání

19.3.2007

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. 3. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

72/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:57, 58, 65, 71, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70/2007

73/2007 PROJEDNALA zprávu o průběhu inventarizace majetku města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2006 a zprávu bere na vědomí. Ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 25.4.2007.

74/2007 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti SDH Hejnice. Ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 25. 4. 2007.

75/2007 PROJEDNALA žádost p. Antonína Horváta o přidělení garáže v čp. 387 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat s žadatelem nájemní smlouvu. Termín: 2. 4. 2007

76/2007 PROJEDNALA žádost p. Pleštila o úpravu nájezdu k jeho domu a žádost schválila za předpokladu, že p. Pleštil dodá silniční obrubníky, které svévolně poškodil. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2. 4. 2007

77/2007 PROJEDNALA žádost p. Michala Sehnoutka, Bedřichov 304, o zařazení pozemku 537/5 do změny ÚP jako pozemku vhodnému k bydlení a konstatuje, že změna ÚP se právě dokončuje a další úprava bude možná až k 1. lednu 2012. Proto žádost odkládá. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2. 4. 2007

78/2007 PROJEDNALA žádost Libereckého deníku o možnost poskytnutí veřejného prostranství dne 17.4.2007 od 13 - 17 hodina s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2. 4. 2007

79/2007 PROJEDNALA nabídku Sdružení nezávislých rozhodců ČR a bere ji na vědomí. V případě potřeby ukládá starostovi sdružení kontaktovat. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2. 4. 2007

80/2007 PROJEDNALA dotaz p. Špidly týkající se změny majetkových vztahů k pozemku pod budovou městského kina. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 2. 4. 2007

81/2007 PROJEDNALA návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi předložit vyhlášku ke schválení ZM města dne 25.4.2007.

12.12.2007 16:24:48 | přečteno 1746x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load