Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4.jednání

19.2.2007

USNESENÍ

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. 2. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

39/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 26, 27, 15, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007.

40/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění investičních akcí města na rok 2007.

41/2007 PROJEDNALA poslední úpravu návrhu rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit rozpočet ZM ke schválení dne 21.2.2007.

42/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o přípravě ZM.

43/2007 PROJEDNALA záměr města obnovit vstupní poutače při hlavních komunikacích na hranicích katastru města a s obnovou souhlasí. Ukládá starostovi poutače zajistit. Ukládá středisku služeb poutače osadit. Termín: 31. 3. 2007

44/2007 PŘIJÍMÁ rozpočtové opatření č. 2/2007 týkající se výroby 3 ks vstupních poutačů na hranicích města v částce 16.000,- Kč.

45/2007 PŘIJÍMÁ rozpočtové opatření č. 1/2007 týkající se opravy ústředního topení - materiál - v čp. 387 (nebytové prostory MC Mateřídouška) v částce 16.030,- Kč.

46/2007 PROJEDNALA nabídku firmy R-INCON týkající se systému správy webových stránek města a nabídku přijímá. Ukládá starostovi s firmou R-INCON uzavřít příslušnou smlouvu. Termín: 5. 3. 2007

47/2007 PROJEDNALA na návrh starosty připojištění výlohy v čp. 387 a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi výlohu v čp. 387 u České pojišťovny pojistit. Termín: 5. 3. 2007

48/2007 PROJEDNALA zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2006. Souhlasí s návrhem ředitele ZŠ Hejnice převést přebytek hospodaření v částce 129.109,98 Kč do rezervního fondu ZŠ. Ukládá starostovi předložit výsledek ZŠ zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 21. 2. 2007

49/2007 PROJEDNALA oznámení záměru p. Šulce vybudovat ubytovnu v objektu Minimarketu a se záměrem souhlasí. Ukládá tajemníkovi vyrozumět p. Šulce. Termín: 5. 3. 2007

50/2007 PROJEDNALA žádost knihovnice p. Prokešové, týkající se uspořádání akcí v rámci „BMI - březen měsíc internetu“ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 5. 3. 2007

51/2007 URČILA za vítěze poptávkového řízení na kácení 8 ks stromů Střední školu lesnickou Hejnice. Ukládá tajemníkovi vybranou firmu uvědomit. Ukládá starostovi uzavřít s touto firmou řádnou smlouvu o dílo. Termín: 5. 3. 2007

52/2007 SOUHLASÍ s předloženou zastavovací studií rodinných domů Hejnice.Vyslovuje souhlas s respektováním ochranného pásma VN ČEZ. K zasíťování ze strany ČEZ je určeno 35 stavebních parcel.

53/2007 PROJEDNALA žádost Jizersko - ještědského horského spolku o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Čištění přírodní rezervace Meandry Smědé“ a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 5. 3. 2007

54/2007 PROJEDNALA záměr střediska služeb na zakoupení zametacího stroje na úklid chodníků v částce do 60.000,- Kč a se záměrem souhlasí.Uvedená částka bude poskytnuta z investičních prostředků ušetřených při nákupu užitkového vozidla služeb. Ukládá starostovi předložit záměr ZM ke schválení. Termín: 21. 2. 2007

55/2007 PROJEDNALA žádost p. Michala Kopeckého o zřízení pouličního osvětlení u čp. 624 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb osvětlení realizovat.Termín: 5. 3. 2007

56/2007 PROJEDNALA žádost p. Antonína Horváta o pronájem garáže u čp. 387 a žádost zamítla s odůvodněním, že uvedená garáž bude přidělena současně s uvolněným bytem po p. Chovancovi. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5. 3. 2007

12.12.2007 16:19:43 | přečteno 1741x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load