Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3.jednání

5.2.2007

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 5. 2. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Radaměsta :

26/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2007. Prodlužuje termín usn.č. 15/2007.

27/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o hlavních úkolech z pohledu MH a SBH na rok 2007.

28/2007 PROJEDNALA návrh rozpočtu města na rok 2007 a ukládá starostovi předložit rozpočet ke schválení ZM dne 21.2.2007. Ukládá tajemníkovi rozpočet zveřejnit. Termín zveřejnění: ihned

29/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598 p. Miroslavu Stránskému. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele p. Šimona.

30/2007 PROJEDNALA znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 a ukládá starostovi předložit vyhlášku ke schválení ZM dne 21.2.2007.

31/2007 SEZNÁMILA SE s výroční zprávou o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v období roku 2006 a ukládá starostovi zprávu odeslat na Krajský úřad Liberec.

32/2007 STANOVILA s účinností od 1.1.2007 plat řediteli příspěvkové organizace p. Mgr. Milanu Hubáčkovi. Ukládá tajemníkovi zpracovat platový výměr. Termín: ihned

33/2007 SEZNÁMILA SE s nabídkou Sdružení obcí Libereckého kraje o vykonání veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací a pověřuje starostu ve věci dále jednat.

34/2007 PROJEDNALAnabídku Národní akademie regionálního managementu a tuto nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 19.2.2007

35/2007 PROJEDNALA nabídku ÚRS Praha na zpracování rozvojových projektů bydlení a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.2.2007

36/2007 PROJEDNALA nabídku DARUMA Plzeň na prezentaci města v rámci městského informačního systému v Jablonci n.N. a nabídku odmítla.

Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.2.2007

37/2007 PROJEDNALAžádost TyfloCentrum Liberec o příspěvek na činnost a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.2.2007

38/2007 PROJEDNALA žádost p. MUDr. Krejcarové o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory k provozování nestátního zdravotnického zařízení - ordinace praktické lékařky pro děti a dorost a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu na dobu 5 let. Termín: 19.2.2007

12.12.2007 16:17:29 | přečteno 1802x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load