Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21.jednání

10.12.2007

USNESENÍ

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. 12. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

302/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 284, 285, 287, 288, 291, 300, 276, 286, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 147, 186, 244, 245, 268, 269, 272, 286/2007. RUŠÍ usnesení č. 237, 238/2007.

303/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o plnění místních daní a poplatků za rok 2007. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 19. 12. 2007

304/2007 PROJEDNALA a odsouhlasila úpravu rozpočtu roku 2007. Ukládá starostovi předložit úpravu rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 19. 12. 2007

305/2007 PROJEDNALA a odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2008. Ukládá starostovi předložit rozpočet roku 2008 ZM ke schválení. Termín: 19. 12. 2007

306/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti RM a ZM za rok 2007. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM. Termín: 19. 12. 2007

307/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci vedoucí školní jídelny na zvýšení ceny za oběd pro cizí strávníky na 43,- Kč s platností od 1.1.2008.

308/2007 PROJEDNALA žádost mateřského centra Mateřídouška, týkající se poskytnutí prostor hasičské zbrojnice Hejnice dne 12.1.2008 pro tvůrčí činnost v rámci projektu „Poustevníci sobě 2007/2008 “ a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

309/2007 PROJEDNALA žádost mateřského centra Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu kina Hejnice pro konání divadelních představení pro děti v termínech 12.1.; 9.2. a 5.4. 2008 a s žádostí souhlasí za podmínky, že všechna divadelní představení budou pro děti zdarma. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 12 .2007

310/2007 PROJEDNALA žádost p. Jaroslava Janečka, týkající se pronájmu pozemku pro pouťové atrakce v době Hejnické pouti a žádost odložila s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců a město vybere nejvhodnější nabídku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 12. 2007

311/2007 PROJEDNALA žádost p. Bohumila Fialy, týkající se pronájmu pozemku pro pouťové atrakce v době Hejnické pouti a žádost odložila s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců a město vybere nejvhodnější nabídku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 12. 2007

312/2007 PŘIDĚLUJE byt č. 32 o velikosti 1+1 v čp. 598 slečně Zuzaně Pitrové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 21. 12. 2007

313/2007 PROJEDNALA žádost p. Jana Mráze, týkající se přidělení bytu nebo přístřeší a žádost zamítla s tím, že město žádný volný byt ani přístřeší nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 21. 12. 2007

314/2007 PROJEDNALA žádost matrikářky o poskytnutí částky do 3.000,- Kč na akci „Setkání s jubilanty“ a s žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi matrikářku informovat. Termín: 21. 12. 2007

315/2007 PROJEDNALA návrh velitele JSDH Hejnice p. Hamáčka na stanovení telefonního limitu pro mobil hasičů a s návrhem nesouhlasí. Stanovuje limit na mobilní telefon do výše 600,- Kč včetně DPH. Překročení limitu bude vždy plně hrazeno držitelem mobilního telefonu. Ukládá starostovi velitele JSDH Hejnice informovat. Termín: 21. 12. 2007

316/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh smlouvy „O spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje“ mezi městem Hejnice a Libereckým krajem. Ukládá starostovi předložit smlouvu ZM ke schválení. Termín: 19. 12. 2007

13.12.2007 8:22:50 | přečteno 1924x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load