Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20.jednání

26.11.2007

USNESENÍ

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26. 11. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

284/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 261, 263, 264, 265, 251, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283/2007. Prodlužuje termín usn.č. 276/2007 do 10. prosince 2007.

285/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci kronikářky o stavu městské kroniky.

286/2007 PROJEDNALA a odsouhlasila návrh investičních akcí na rok 2008. Ukládá starostovi předložit návrh investičních akcí ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi návrh investičních akcí zveřejnit. Termín: 3.12.2007

287/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti MH a SBH za rok 2007.

288/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zajištění inventarizace majetku města.

289/2007 PROJEDNALA žádost Správy CHKO Jizerské hory o poskytnutí souhlasu města s umístěním odkazu na internetové stránky města Hejnice na webových stránkách CHKO Jizerské hory a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10.12.2007

290/2007 PROJEDNALA žádost manželů Miroslava a Heleny Novákových o odprodej části pozemku p.č. 187/1 po jeho geometrickém oddělení ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: uvědomění: 10.12.2007. Předložení ZM: únor 2008

291/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci paní Martiny Musilové, ve které se vzdává přiděleného bytu 2+kk v č.p. 5 z vážných osobních důvodů. Rada města ruší tímto své usnesení číslo 266/2007, ve kterém byt 2+kk v čp.5 paní Musilové přidělila.

292/2007 PROJEDNALA žádost paní Lenky Akrmanové o poskytnutí bytu v majetku města pro vyřešení její tíživé životní situace a s žádostí souhlasí. Přiděluje paní Lence Akrmanové uvolněný byt o velikosti 2+kk v čp.5. Ukládá paní Štěpánové žadatelku informovat a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 10.12.2007

293/2007 PROJEDNALA na návrh starosty přiznání mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Hejnice za plnění mimořádných úkolů v roce 2007 ze mzdových prostředků školy a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi ředitele informovat. Termín: 10.12.2007

294/2007 SCHVALUJE návrh tajemníka na udělení mimořádné odměny za plnění mimořádných úkolů v roce 2007 vedoucí správního a vedoucí finančního odboru MěÚ. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit. Termín: 10.12.2007

295/2007 PROJEDNALA žádost Josefa a Jiřiny Štaubertových týkající se pronájmu pozemku pro pouťové atrakce v době Hejnické pouti a žádost odložila s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců a město vybere nejvhodnější nabídku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10.12.2007

296/2007 PROJEDNALA stížnost Mgr. Dany Součkové na postup ředitele ZŠ a MŠ Hejnice Mgr. Milana Hubáčka týkající se pracovně-právního sporu a stížnost vyhodnotila jako neopodstatněnou. Ukládá tajemníkovi stěžovatelce odpovědět. Ukládá tajemníkovi informovat Krajský úřad Libereckého kraje o způsobu vyřízení stížnosti. Termín: 10.12.2007

297/2007 SCHVALUJE návrh tajemníka na úplné uzavření objektu MěÚ v období vánočních svátků z důvodů nařízeného čerpání dovolené pracovníkům ve dnech 27; 28 a 31.12.2007. Ukládá tajemníkovi o uzavření úřadu informovat veřejnost. Termín: 10.12.2007

298/2007 PROJEDNALA návrh starosty na změnu termínu konání řádného ZM . Původní termín stanovený na středu 12.12.2007 mění z organizačních důvodů na termín 19.12.2007 od 17:00 hod. Ukládá tajemníkovi s novým termínem konání řádného ZM seznámit zastupitele a informovat veřejnost. Termín: 10.12.2007

299/2007 PROJEDNALA opakovanou žádost paní Jany Nižníkové týkající se výměny radiátoru v jejím bytě za větší, jako opodstatněnou. Ukládá vedoucímu střediska služeb radiátor vyměnit na náklady SBH a žadatelku informovat. Termín: 10.12.2007

300/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2006 - 2007.

301/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí dopis knihovnice paní Marie Mrňávkové, kterým oznamuje, že dále v městské knihovně pracovat nebude. Na uvolněné místo knihovnice přijímá s platností od 1.12.2007 paní Evu Prokešovou. Ukládá tajemníkovi uzavřít novou pracovní smlouvu. Termín: 10.12.2007

13.12.2007 8:22:05 | přečteno 1885x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load