Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2.jednání

22.1.2007

USNESENÍ

z 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 22.1.2007
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

14/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.265, 278/2006, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/2007

15/2007 Zabývala se žádostí občanů z uličky u Schejbalových. Rozhodla o přemístění zábran v této lokalitě. Ukládá místostarostovi toto zajistit v co nejbližším možném termínu.

16/2007 PROJEDNALA žádost p. Hmirové o odkoupení pozemku p.č. 1339/2 a souhlasí se záměrem pozemek odprodat za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit na úředních deskách a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM ke schválení. Termín: 5. 2. 2007 uvědomění. Termín: 21.2.2007 předložení.

17/2007 PROJEDNALA žádost Jiřího a Dany Fainových. Souhlasí s odprodejem části pozemku p.č. 187/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a zveřejnit záměr odprodeje pozemku. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM za cenu 60,- Kč za 1 m2. Termín uvědomění: 5. 2. 2007 . Termín předložení: 21.2.2007

18/2007 PROJEDNALA žádost p. Jiřího Palmeho o odprodej části pozemku p.č. 944/1. Rada města souhlasí s navrhovaným odprodejem a ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele.Ukládá starostovi předložit odprodej ZM za cenu 100,- Kč za 1 m2. Termín uvědomění: 5. 2. 2007 . Termín předložení : 21.2.2007

19/2007 PROJEDNALA žádost Jaroslava a Marie Dygrýnových o směnu pozemků a souhlasí s návrhem žadatele směnit pozemek žadatele p.č. 967 za pozemek p.č. 965 ve vlastnictví města za předpokladu vytyčení hranic obou pozemků. O náklady na vytyčení hranic se podělí město se žadatelem jednou polovinou. Ukládá tajemníkovi zaměření zajistit a zveřejnit záměr města. Ukládá starostovi předložit návrh ke schválení ZM. Termín uvědomění: 5. 2. 2007 . Termín předložení: 21.2.2007

20/2007 PROJEDNALA žádost p. MUDr. Semeráka o prodloužení nájemní smlouvy gynekologické ordinace v objektu čp. 445 a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na dobu 5 let za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 5.2.2007

21/2007 PROJEDNALA návrh dodatku ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla. S navrhovaným dodatkem č. 4 souhlasí. Ukládá starostovi dodatek uzavřít. Termín: 5. 2. 2007

22/2007 PROJEDNALA návrh na členství města ve Svazu měst a obcí ČR a návrh zamítla.

23/2007 PROJEDNALA žádost o povolení použití městského znaku na knižní publikaci Libereckého kraje a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5. 2. 2007

24/2007 PROJEDNALA žádost společnosti Jizerské hory o sponzorský dar a žádost zamítla s tím, že pokud bude tato společnost provádět konkrétní akci na katastru Hejnic, je ochotna o konkrétní žádosti znovu jednat. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Termín: 5. 2. 2007

25/2007 PROJEDNALA stížnost p. Jaroslava Baka na spalování odpadů na skládce města a ukládá místostarostovi na stížnost odpovědět. Termín: 5. 2. 2007

12.12.2007 14:24:09 | přečteno 1737x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load