Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19.jednání

12.11.2007

USNESENÍ

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. 11. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

261/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 254, 255, 256, 257, 259, 260, 258/2007. Prodlužuje termín usn.č. 251/2007 do 26. 11. 2007.

262/2007 RUŠÍ usn.č. 101, 125, 167, 190 a 192/2007 týkající se převodů pozemků z vlastnictví a do vlastnictví města pro nesplnění podmínek nutných k jejich uskutečnění ze strany žadatelů.Ukládá tajemníkovi dotčené žadatele informovat. Termín: 26. 11. 2007

263/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti za rok 2007 a výhled na rok 2008.

264/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti ČSAD Liberec za rok 2007 a výhled na rok 2008.

265/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

266/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v objektu čp. 5 p. Martině Musilové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 26. 11. 2007

267/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 598 p. Pavlu Juklíčkovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 26. 11. 2007

268/2007 PROJEDNALA žádost paní Erny Wankeové, týkající se odprodeje pozemku p.č. 50/4 o výměře 72 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2 . Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 26.11.2007, Předložení ZM: 19.12.2007

269/2007 PROJEDNALA žádost p. Jiřího Tichého, týkající se prodeje pozemku p.č. 1105/1 o výměře 550 m2 ve vlastnictví města pro své rodiče Milenu a Jiřího Tichých a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2 . Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 26.11.2007, Předložení ZM: 19.12.2007

270/2007 PROJEDNALA žádost p. Rudolfa Ponce o odprodej pozemku p.č. 187/1 o výměře 1886 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 26.11.2007, Předložení ZM: 19.12.2007

271/2007 PROJEDNALA žádost manželů Horáčkových o odprodej pozemku p.č. 905/9 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla s tím, že město v této lokalitě zatím o prodeji pozemků neuvažuje. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26.11.2007

272/2007 PROJEDNALA žádost manželů Melicharových o odprodej pozemku p.č. 291/1 o výměře 900 m² za cenu 100,- Kč/1m² na stavbu rodinného domku a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi vypovědět nájemní smlouvu a zveřejnit záměr města pozemek odprodat. Termín: 26.11.2007

273/2007 PROJEDNALA žádost p. Petra Trojana a p. Hany Šidélkové týkající se odkoupení pozemku v k.ú. Hejnice ke stavbě garáže a žádost odložila s tím, že v současnosti probíhá zjišťování vhodných lokalit pro stavbu garáží. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26.11.2007

274/2007 PROJEDNALA žádost p. Miroslava Šolty, týkající se odkoupení pozemku v k.ú. Hejnice ke stavbě garáže a žádost odložila s tím, že v současnosti probíhá zjišťování vhodných lokalit pro stavbu garáží. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26.11.2007

275/2007 PROJEDNALA žádost p. Jiřího Janouška, týkající se pronájmu pozemku p.č. 7/2 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a uzavřít nájemní smlouvu. Termín: 26.11.2007

276/2007 PROJEDNALA žádost p. Jany Valáškové a p. Zdeňka Růžičky týkající se uspořádání květnové Hejnické pouti a žádost odložila s tím, že nejprve bude osloveno více zájemců a město vybere nejvhodnější nabídku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi a místostarostovi dále jednat. Termín: 26.11.2007

277/2007 PROJEDNALA návrh starosty města na změnu minimální délky pronájmu parkovacího stání v čp.5. Jako nejkratší možnou dobu pronájmu stanovila 6 měsíců. Ukládá místostarostovi středisko služeb informovat.Termín: 26.11.2007

278/2007 PROJEDNALA a zamítla návrh časopisu Kalendář Liberecka na reportáž o městě Hejnice a závazný odběr 100 ks tohoto časopisu s touto reportáží v ceně 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi navrhovateli odpovědět. Termín: 26.11.2007

279/2007 PROJEDNALA žádost p. Aleny Trenkové, týkající se pronájmu obřadní síně MěÚ Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 26.11.2007

280/2007 PROJEDNALA žádost organizátorek akce Mikulášská nadílka Ferdinandov o poskytnutí finančního příspěvku na uvedenou akci a s žádostí souhlasí. Schvaluje poskytnutí částky ve výši 1.000,- Kč na uvedenou akci. Ukládá tajemníkovi žadatelky vyrozumět a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 26.11.2007

281/2007 UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit provedení inventarizace majetku města.

282/2007 PROJEDNALA neoprávněné využívání areálu MŠ a DPS ze strany majitelů sousedních nemovitostí a ukládá vedoucímu střediska služeb vyzvat tyto majitele ke zjednání okamžité nápravy. Termín: 26.11.2007

283/2007 SCHVÁLILA uvolnit částku ve výši 3.000,- Kč na pořádání akce Vánoční strom dne 30. listopadu 2007. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 26.11.2007

13.12.2007 8:21:19 | přečteno 1900x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load