Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17.jednání

15.10.2007

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 15. 10. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

240/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 224, 226, 234, 174, 182, 183, 208, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239/2007.

241/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti SDH Hejnice.

242/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o plnění místních daní a poplatků.

243/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci starosty o postupu a zajištění investičních akcí města.

244/2007 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Sojky o odprodej pozemku p.č. 1078/3 o výměře 468 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2 . Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení.Termín : uvědomění: 29. 10. 2007, předložení: 12. 12. 2007

245/2007 PROJEDNALA žádost p. Josefa Kupce o odprodej pozemku p.č. 416/2 o výměře 1214 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 60,- Kč / m2. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín : uvědomění: 29. 10. 2007, předložení: 12. 12. 2007

246/2007 PŘIDĚLUJE byt č. 27 o velikosti 1+KK, 4.patro v Lázeňské ulici čp. 617 p. Polanské Aleně. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatelku a sepsat novou nájemní smlouvu.Termín: 29. 10. 2007

247/2007 PROJEDNALA žádost paní Marie Záhejské, Hejnice čp. 601a pana Jiřího Záhejského, Hejnice čp. 598, týkající se vzájemné výměny bytu v majetku města Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat a sepsat nové nájemní smlouvy na dobu jednoho roku. Termín: 29. 10. 2007

248/2007 PROJEDNALA žádost pana Rudolfa Ponce o odkoupení části pozemku p.č. 187/1 v k.ú. Hejnice a s žádostí nesouhlasí. Záměr města je pozemek odprodat jako celek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 10. 2007

249/2007 PROJEDNALA žádost manželů Miroslava a Heleny Novákových o odkoupení části pozemku p.č. 187/1 v k.ú. Hejnice a s žádostí nesouhlasí. Záměr města je pozemek odprodat jako celek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 10. 2007

250/2007 PROJEDNALA žádost manželů Jiřího a Dany Fainových týkající se zřízení věcného břemene na části pozemku 187/1 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29. 10. 2007

251/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh MUDr. Krejcarové, týkající se výměny oken v domech v majetku města na starém sídlišti. Ukládá vedoucímu střediska služeb zjistit kvalifikovanou odhadovanou výši nákladů na tuto akci a zajistit cenovou nabídku od stavebních firem.Termín: 29. 10. 2007

252/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost sportovního klubu Bikefreaks Hejnice týkající se poskytnutí částky 50.000,- Kč na vybudování bikeparku.

253/2007 ROZHODLA o ukončení nájemní smlouvy s p. Tomášem Leitnerem, týkající se pronájmu vodního díla v parku DPS. Ukládá tajemníkovi smlouvu vypovědět. Termín: 29. 10. 2007

13.12.2007 8:19:44 | přečteno 1873x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load