Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16.jednání

26.9.2007

USNESENÍ

z 16. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26. 9. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

224/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 19, 155, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 196, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 a 223/2007, prodlužuje do 15.10.2007 termín usnesení číslo: 182, 183 a 208/2007, ruší usnesení číslo: 207/2007.

225/2007 RUŠÍ na základě oznámení žadatele p. Jaroslava Janaty usnesení RM č. 207/2007 o prodeji pozemku z majetku města p.č. 437/2 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 15.10.2007

226/2007 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ vyhodnocení podnětů z jednání ZM.

227/2007 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o konání dražby objektu bývalého hotelu Perun a ukládá starostovi svolat mimořádné zastupitelstvo v termínu do 10.10.2007. Termín: 3.10.2007

228/2007 PROJEDNALA žádost pana Františka Muzikáře o prověření funkčnosti požárního hydrantu v místní části Skalní město a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 15.10.2007

229/2007 PŘIDĚLUJE byt 1+0 o velikosti 20,58 m2 v čp. 601 panu Lukáši Domorákovi. Ukládá paní Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat nájemní smlouvu. Termín: 15.10.2007

230/2007 PROJEDNALA žádost paní Eriky Bolvanové - Klareové o přidělení městského bytu a žádost odmítla. Město v současné době nemá volný byt k přidělení k dispozici. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 15.10.2007

231/2007 PROJEDNALA žádost Moniky a Miroslava Machanových o umožnění podnájmu jejich městského bytu č. 20 v čp. 598 panu Milanu Machanovi a žádost zamítla. Pan Milan Machan vlastní několik nemovitostí a tato skutečnost dle vyhlášky města č. 7/95 pronájem městského bytu vylučuje. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 15.10.2007

232/2007 PROJEDNALA žádost firmy E-FORBES s.r.o. o povolení umístění a provozování dalších 6 ks výherních hracích automatů na území města v provozovně Sportovní bar a s žádostí nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 15.10.2007

233/2007 PROJEDNALA žádost pana Ivoše Foreta o uskladnění 4 ks dřevěných lavic v hale střediska služeb v zimním období a s žádostí souhlasí za podmínek obvyklých. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 15.10.2007

234/2007 VZALA NA VĚDOMÍ dopis paní Marty Korandové v němž informuje radu o podání stížnosti týkající se nevyhovění její opakované žádosti o přidělení městského bytu radou města, adresované presidentské kanceláři.

235/2007 PROJEDNALA opakovanou žádost pana Jiřího Bartoše, týkající se způsobu odkanalizování plochy parkoviště u kempu v Hejnicích a nefunkčnosti odvodňovacího příkopu vedoucího přes pozemek pana Vincence a žádost vyhodnotila jako oprávněnou. Ukládá starostovi ve věci dále jednat, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 15.10.2007

236/2007 PROJEDNALA žádost pana Michala Zrubce a pana Vratislava Vajnera o prodej části pozemku městského parku p.č. 106 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15.10.2007

237/2007 PROJEDNALA žádost manželů Reného a Ilony Švarných o výměnu pozemku v jejich vlastnictví p.č. 337/2, části b, v k.ú. Hejnice za pozemky 337/2, částí a, c, v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a záměr města směnit pozemky zveřejnit. Termín: 15.10.2007. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 12.12.2007

238/2007 PROJEDNALA žádost manželů Pavla a Veroniky Švarných o výměnu pozemku v jejich vlastnictví p.č. 337/3, části e, za pozemek p.č. 337/3, části d, v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a záměr města směnit pozemky zveřejnit. Termín: 15.10.2007. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 12.12.2007

239/2007 PROJEDNALA společnou žádost občanského sdružení Za lepší Hejnice a SDH Hejnice o povolení akce Hejnické babí léto dne 6.10.2007 na veřejném prostranství před bývalým hotelem Perun a v městském kině (program, ohňostroj, veřejná produkce) a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět. Termín: 5.10.2007

13.12.2007 8:18:55 | přečteno 2197x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load