Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13.jednání

25.6.2007

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 25. 6. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

163/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 151, 152, 103, 120, 124, 127, 159, 162, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161/2007. Mění termín usnesení č. 19, 101, 125, 147, 155/2007 do 5. 9. 2007.

164/2007 PROJEDNALA a vzala na vědomívyhodnocení podnětů ZM.

165/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK č. 17 v objektu čp. 5 p. Mgr. Marii Opltové, učitelce ZŠ, na dobu určitou do 30. června 2008. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 9.7.2007

166/2007 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v objektu čp. 598 manželům Horčičkovým. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 9.7.2007

167/2007 PROJEDNALA žádost p. Karla Šulce o odkoupení pozemku p.č. 752/14 v o výměře 124 m2 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr pozemek prodat zveřejnit a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM. Termín: zveřejnění 9.7.2007 Předložení ZM: 5.9.2007

168/2007 PROJEDNALA žádost pana Davida Šárky o povolení k odpálení ohňostroje v době mezi 22:30 až 23:00 hod.u příležitosti jeho svatby v prostorách MCDO v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 7. 7. 2007

169/2007 PROJEDNALA žádost p. Marty Korandové na přidělení bytu a žádost odložila s tím, že dědické záležitosti po p. Jiřičné nejsou dosud vyřešeny. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 9.7.2007

170/2007 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o pronájem kina na divadelní představení dne 24.6.2007a s žádostí dodatečně souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Termín: 9.7.2007

171/2007 PROJEDNALA nabídku senátorky Ing. Jany Juřenčákové na přistoupení ke „smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“ a nabídku přijala. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Termín: 9.7.2007

13.12.2007 8:16:08 | přečteno 1832x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load