Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11.jednání

30.5.2007

USNESENÍ

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 30. 5. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

141/2007 PROJEDALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 69, 97, 119, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 a 140/2007, ponechává ve sledování usnesení číslo: 103, 120, 124, 127 a 129/2007, prodlužuje termín usnesení číslo: 19, 101 a 125/2007 do 19.9.2007

142/2007 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti kulturní komise

143/2007 PROJEDNALA žádost MVDr. Hlávky a MVDr. Štěpánka, Veterinární praxe Frýdlant, o úpravu velikosti využití podlahové plochy nebytového prostoru veterinární ordinace v objektu městského kina v Hejnicích a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět, ukládá středisku služeb vypracovat dodatek nájemní smlouvy. Termín: 11.6.2007

144/2007 PROJEDNALA žádost manželů Zoreníkových týkající se přeměny sušárny v čp. 581 na bytový prostor se začleněním k jejich stávajícímu bytu č. 3 a schválení žádosti podmínila doloženímvyjádření všech ostatních nájemníků čp. 581 k navrhovanému řešení. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11.6.2007

145/2007 PROJEDNALA žádost paní Lipenské, týkající se opravy nátěru fasády budovy provozovny v Hejnicích, Jizerské ulici, čp. 561 a s žádostí souhlasí. Ukládá vedoucímu střediska služeb zahrnout tuto opravu do návrhu rozpočtu na rok 2008. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 11.6.2007

146/2007 PROJEDNALA žádost pana Pavla Alberta, Hejnice 529, o přidělení bytu po paní Adámkové a žádost odložila s tím, že dědické záležitosti po zemřelé paní Adámkové nejsou dosud vypořádány a s bytem proto zatím nelze nakládat. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11.6.2007

147/2007 PROJEDNALA žádost pana Otakara Koštejna o odprodej části parcely p.č. 801/3 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví Města Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 11.6.2007 Ukládá tajemníkovi záměr prodeje zveřejnit, ukládá starostovi předložit prodej k projednání zastupitelstvu města. Termín: 19.9.2007

148/2007 PROJEDNALA nabídku firmy Ekoles - Projekt s.r.o. na projekt týkající se zhotovení základních map města, včetně mapy čísel popisných a nabídku odmítla s tím, že zadání zhotovení map bude řešeno komplexně v rámci připravovaného nového informačního systému města. Ukládá tajemníkovi nabízející firmu vyrozumět. Termín: 11.6.2007

149/2007 PROJEDNALA na návrh starosty možnost zřízení dvou parkovacích míst vyhrazených držitelům označení O1 v prostoru parkoviště v dosahu ordinace praktických lékařů a dvou parkovacích míst vyhrazených držitelům označení O1 v prostoru parkoviště u kostela a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 11.6.2007

150/2007 PROJEDNALA žádost ZŠ Hejnice o umožnění bezplatného využití městského koupaliště pro školní akce konané v průběhu školního roku a s žádostí souhlasí. Ukládá vedoucímu střediska služeb uvědomit správce koupaliště, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11.6.2007

12.12.2007 17:03:57 | přečteno 2003x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load