Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10.jednání

14.5.2007

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14. 5. 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

132/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131/2007. Prodlužuje termín usn.č. 97/2007 do 30.5.2007, usn.č. 129, 130/2007 do 31.5.2007.

133/2007 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou od 12.7.do 15.7.2007 v Hejnicích a schválila částku 2.500,-Kč. Dále souhlasí s písemným doporučením této akce Česko-německému fondu budoucnosti. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 5. 2007

134/2007 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informace ředitele příspěvkové organizace ZŠ Hejnice
2/ Informace vedoucího střediska služeb

135/2007 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice, týkající se vyvážení fekálií do kanalizace pod areálem školy. Ukládá místostarostovi žádost prověřit na místě a ve věci dále jednat. Termín: 30. 5. 2007

136/2007 PROJEDNALA žádost pana Pavla Sonla a paní Zlatuše Zimové o přidělení většího bytu a žádost odložila s tím, že město v současnosti takový volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 30. 5. 2007

137/2007 PROJEDNALA žádost MŠ Zvoneček o bezplatný pronájem kina v Hejnicích na den 29.5.2007 u příležitosti MDD a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 30. 5. 2007

138/2007 PROJEDNALA žádost p. Josefa Valenta o prodej pozemku p.p.č. 1264/3 v k.ú. Hejnice a s prodejem nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Termín: 30. 5. 2007

139/2007 PROJEDNALA žádost p. Václava Michla o souhlas s uložením kabelu a ukládá starostovi s žadatelem dále jednat. Termín: 30. 5. 2007

140/2007 PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost p. Jana Holuba o pronájem parkovacího stání v čp. 5 a s pronájmem souhlasí. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu na dobu určitou, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 30. 5. 2007

12.12.2007 17:02:52 | přečteno 1853x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load