Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

8.1.2007

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 8. ledna 2007
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2007 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č. 263, 277, 281, 251, 252, 258, 267, 268, 279, 95, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 280/2006. PRODLUŽUJE termínusn.č. 265 a 278/2006 do 22.1.2007.

2/2007 PROJEDNALA plán práce ZM na rok 2007 a ukládá starostovi předložit ZM ke schválení. Termín: 21.2.2007

3/2007 PROJEDNALA vyhlášky č. 1/1996, 2/2003, 3/2002, 1/2002, 1/2004 s tímto závěrem. Navrhuje ZM zrušit vyhlášky č. 1/1996 a 2/2003. Ukládá tajemníkovi přepracovat vyhlášku č. 1/2002. Termín: 21.2.2007

4/2007 PROJEDNALA žádost p. Bc. Bulíčka o navrácení bytu 1 + KK a souhlasí se zrušením výpovědi z bytu pod podmínkou uhrazení dlužné částky v plné výši v jedné splátce v termínu do 31.1.2007. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.1.2007

5/2007 PROJEDNALA žádost p. Radka Gampera o přidělení pronájmu parkovacího stání v objektu čp. 5 a pronájem schválila na dobu 1 roku. Ukládá tajemníkovi vyrozumět žadatele a středisku služeb vyhotovit nájemní smlouvu. Termín: 22.1.2007

6/2007 PROJEDNALA žádost p. Bohuslava Nového o prodej pozemku o výměře 78 m2, mezi stavebními parcelami č. 981 - 982 na odstavnou plochu pro zemní stroj a přídavné nářadí ke stroji a doporučí ZM pozemek odprodat. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele, aby nechal pozemek zaměřit. Ukládá starostovi předložit žádost ke schválení ZM.

7/2007 PROJEDNALA nesouhlas obyvatel bytových domů v Lázeňské ulici s výstavbou řadových garáží před domy čp. 546 - 547. RM konstatuje, že se v této lokalitě výstavba řadových garáží v dohledné době nepředpokládá.

Ukládá tajemníkovi uvědomit obyvatele domů. Termín: 22.1.2007

8/2007 PROJEDNALA žádost firmy Adapto o pronájem prostoru v hale a souhlasí s pronájmem za cenu 300,- Kč za 1 m2/1 rok. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 22.1.2007

9/2007 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o povolení instalování antény na přívod signálu internetu a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.1.2007

10/2007 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o umístění informační tabule v parčíku u lékárny a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.1.2007

11/2007 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o proplacení opravy ÚT včetně materiálu v ceně 19.965,- Kč a ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 22.1.2007

12/2007 PROJEDNALA dopis od p. Korandové ohledně přidělování bytů v Hejnicích a ukládá starostovi jmenované odpovědět. Termín: 22.1.2007

13/2007 PROJEDNALA stížnost obyvatel domu čp. 596 na nefunkční topení v domě dne 20.12.2006. Ukládá vedoucímu středisku služeb vypracovat taková opatření, aby se tato situace neopakovala. Ukládá tajemníkovi obyvatelům odpovědět. Termín: 22.1.2007

12.12.2007 14:20:38 | přečteno 1760x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load