Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání dne 2.5.2005

USNESENÍ

z 9. jednání rady města, konaného dne 2.5.2005 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

77/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 65, 66, 70, 72, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 74/05.
Prodlužuje termín usn.č. 43/2005 do 16.5.2005.
Prodlužuje termín usn.č. 52/2005 do 29.6.2005.

78/2005 VZALA NA VĚDOMÍ odstoupení Mgr. Milana Hubáčka z funkce člena zastupitelstva města a prohlašuje členkou zastupitelstva města náhradnici volební strany č. 4 - Sdružení ODS a NK, paní Lidmilu Krausovou. Ukládá tajemníkovi vystavit jmenované osvědčení a pozvánku na zasedání zastupitelstva města. Termín: ihned

79/2005 PROJEDNALA žádost manž. Kašparových o odkoupení zahrádky na části pozemků p.č. 1078/3, 1078/10. Ukládá tajemníkovi zajistit zaměření všech pozemků v této lokalitě a zveřejnit záměr města pozemky odprodat. Termín: 31.5.2005 Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 29.6.2005

80/2005 PROJEDNALA žádost p. Albertové o odprodej části pozemku p.č. 84. Ukládá tajemníkovi zajistit zaměření pozemku a zveřejnit záměr pozemek odprodat. Termín: 31.5.2005. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 29.6.2005

81/2005 VZALA NA VĚDOMÍ oznámení p. Mesznera o umístění prodejního stánku na pozemku p.č. 1430.

82/2005 PROJEDNALA 5 žádostí o místo uklízečky v domě čp. 617 a vybrala p. Novotnou. Ukládá tajemníkovi sepsat se jmenovanou smlouvu a uvědomit ostatní žadatelky.Termín: 16.5.2005

83/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Honysových o odkoupení části pozemku p.č. 1399. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit, zajistit zaměření na náklady žadatele.Termín: 31.5.2005. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 29.6.2005

84/2005 PROJEDNALA žádost p. Vaníčkové ohledně zvýšení platu kronikářky a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 16.5.2005

85/2005 PROJEDNALA žádost p. Staňkové o odkoupení pozemků p.č. 953/11 a 905/5 a žádost odkládá do příští rady.

86/2005 PROJEDNALA žádost o umístění antén firmy Trustnet a žádost schválila za úhradu 1.000,- Kč měsíčně. Ukládá tajemníkovi pozvat ředitele firmy ke starostovi města na upřesnění konkrétních podmínek. Termín: 16.5.2005

87/2005 UKLÁDÁ starostovi pozvat dopravní policii na jednání rady.

88/2005 PROJEDNALA žádost manželů Malých o prodej zahrádky o výměře 200 m2 na pozemku p.č. 91/1 a 92. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje a zajistit geometrické zaměření. Termín: 16.5.2005. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 29.6.2005

89/2005 PROJEDNALA žádost manželů Harudových o prodej části pozemku p.č. 944/1 o výměře cca 50 m2. Ukládá tajemníkovi pozvat žadatele a majitele sousedního pozemku k jednání ke starostovi, zveřejnit záměr prodeje a zajistit geometrické zaměření. Termín: 16.5.2005. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 29.6.2005

90/2005 STANOVÍ ¨počet členů školské rady na 6, z toho 2 zástupci nezletilých žáků, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci zřizovatele. V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb. vydává volební řád. UKLÁDÁ řediteli příspěvkové organizace ZŠ volby zajistit dle volebního řádu.

16.2.2007 13:32:26 | přečteno 766x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load