Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání dne 18.4.2005

USNESENÍ

z 8. jednání rady města, konaného dne 18.4.2005 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

65/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 53, 54, 56, 59, 50, 55, 57, 60, 61, 63/2005, 164, 215/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 61, 62/2005 do 2. května 2005.

66/2005 VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Informaci o zajištění investičních akcí
2/ Zajištění rekreační a turistické sezony

67/2005 UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit, že se uvolnilo místo uklízečky v DPS. Termín: 2.5.2005

68/2005 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků domu čp. 303 a konstatuje, že redukční ventil byl namontován dle rozhodnutí RM v r. 2003 a závadě, která způsobila další vyplavení není v moci města předejít. Ukládá tajemníkovi uvědomit stěžovatele.Termín: 2.5.2005

69/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Jana Honyse na odkoupení pozemku. Stanovisko odkládá do příští rady s tím, že p. místostarosta projedná odkoupení dalších pozemků v této lokalitě se stávajícími nájemci.

70/2005 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Heinzla k anketě solení.

71/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost SKI KLUBU a souhlasí s konáním závodu dne 11.června 2005. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 2.5.2005

72/2005 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o konání závodu o memoriál Oldřicha Hrdličky, st. dne 8. května 2005.

73/2005 VZALA NA VĚDOMÍ odstoupení od smlouvy o prodeji pozemku manž. Cifrových a ukládá starostovi předložit ZM.

74/2005 VZALA na vědomí žádost manž. Jitky a Petra Malých, žádost projednala a ukládá starostovi předložit žádost ZM.

75/2005 PROJEDNALA přílohu k žádosti o byt p. Pilíkové a konstatuje, že v současné době nemá město volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 2.5.20005

76/2005 PROJEDNALA žádost o výměnu bytu mezi p. Miroslavem Machanem, bytem Hejnice čp. 598 a p. Milanem Machanem, bytem Bílý Potok čp. 390 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2.5.2005

16.2.2007 13:31:21 | přečteno 754x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load